TCMB Finansal İstikrarı Desteklemek İçin Çalışıyor!

TCMB Finansal İstikrarı Desteklemek İçin Çalışıyor!

30 Kasım 2019 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 Kasım ayı Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı. Raporda yer alan açıklamalara göre TCMB finansal istikrarı dengelemek için çalışıyor. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrar hedeflerine ulaşabilmek için sahip olduğu bütün politika araçlarını kullanmayı sürdüreceğini bildirdi.

TCMB Finansal İstikrarı Desteklemek İçin Elindeki Tüm Araçları Kullanacak!

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Finansal İstikrar Raporu kapsamında kredi talep ve arzındaki iyileşmenin, enflasyonun düşüş trendine girmesiyle birlikte enflasyon beklentilerindeki gerilemenin finansal faaliyetleri desteklediği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye hane halkı borçluluk oranı diğer gelişmekte olan ülkelere nazaran ortalama altında kalmıştır. Yayımlanan rapora göre reel sektör döviz yükümlülükleri ile açık pozisyonu azalmaya devam etmektedir.

TCMB raporuna göre yurt içi yerleşiklerin tasarruf tercihi, döviz kurundaki istikrar, enflasyondaki gerileme ve makroekonomik beklentilerin pozitif yönlü seyri ile TL’ye yönelmiştir. Raporda kredi büyüme oranlarında, faizlerdeki gerileme, finansman şartlarındaki iyileşme, belirsizliklerin azalması sebeplerinden dolayı canlanma yaşandığı deklare edilmiştir. 2019 Kasım ayı Finansal İstikrar Raporu dahilinde bankacılık sektörünün güçlü yapısını koruduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda kredilerde yaşanan artışın ve finansal toparlanmanın ilerleyen dönemde bankacılık sektörü aktiflerine pozitif yönlü etki etmesi beklenmektedir.

Raporda ekonomik iyileşme konusunda olumlu seyreden faktörlerin yanı sıra aşağı yönlü risk unsurlarından da bahsedilmiştir. Bu kapsamda küresel büyüme konusunda yaşanan endişelerin, ticari faaliyetlerdeki korumacı tutumların ve global iktisadi politika belirsizliklerinin finansal istikrar bakımından negatif faktörler olduğu açıklanmıştır. TCMB söz konusu raporunda fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek için elinde bulunan tüm araçları kullanmaya devam edeceğini açıklamıştır.

TCMB beklenti anketi nedir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi soruları nelerdir hakkında merak ettikleriniz için buraya göz atabilirsiniz.