TBORG: Türk Tuborg Gelir Tablosu 212 Milyon TL Kar Yazdı

TBORG: Türk Tuborg Gelir Tablosu 212 Milyon TL Kar Yazdı

1 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

TBORG: Türk Tuborg gelir tablosu 212 milyon TL kar yazdı! Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 212.494.057,01 TL (212 milyon 494 bin 57 lira 1 kuruş) kar kaydetti. Hasan Tahsin Vergi Dairesi’ne 17 Şubat 2021 tarihinde sunulan geçici vergi beyannamesi ekindeki gelir tablosuna göre şirket 2020 yılında 5.901.937.556,35 TL (5 milyar 901 milyon 937 bin 556 lira 35 kuruş) brüt satış geliri elde etti. Haberimiz devamında Tuborg’un gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Türk Tuborg sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

TBORG: Türk Tuborg Gelir Tablosu 212 Milyon TL Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

tborg-turk-tuborg-gelir-tablosu-212-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-ne-kadar-kar-payi-temettu

Yukarıdaki gelir tablosunda da görüleceği üzere Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Şirketi 2020 yılında 5.901.937.556,35 TL (5 milyar 901 milyon 937 bin 556 lira 35 kuruş) brüt satış geliri kaydetti. Satış indirimleri ve satış maliyeti sonrasında firmanın brüt satış karı 345 milyon  Türk Lirası seviyesinin üzerinde gerçekleşti. 217 milyon Türk Lirası seviyesinin üzerinde faaliyet gideri yazan şirketin faaliyet karı 128 milyon Türk Lirası düzeyinin üzerinde gerçekleşti.

Diğer faaliyetlerden meydana gelen karlar, elde edilen gelirler ve giderler ile birlikte finansman giderleri, olağan dışı gelirler ve giderler de hesaba katıldığında Tuborg’un 2020 yılı net karı 212.494.057,01 TL (212 milyon 494 bin 57 lira 1 kuruş) olarak gerçekleşti.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910511