TATGD: Tat Gıda Süt ve Süt Ürünleri Stok Farkı İçin 36 Milyon TL Ödedi

TATGD: Tat Gıda Süt ve Süt Ürünleri Stok Farkı İçin 36 Milyon TL Ödedi

4 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

TATGD: Tat Gıda Süt ve Süt Ürünleri stok farkı için 36 milyon TL ödedi! Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi Süt ve Süt Ürünleri iş kolundaki faaliyetlerin devrine ilişkin daha önce açıklama yapmıştı. Yeni yapılan açıklamada; fiili stok farkı nedeniyle alıcıya 36 milyon TL ödenerek devirle ilgili ödeme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Tat Gıda sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

TATGD: Tat Gıda Süt ve Süt Ürünleri Stok Farkı İçin 36 Milyon TL Ödedi

Tat Gıda’dan yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“ 14.03.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlık ve markamızın devrinin tamamlanarak, satış sözleşmesinde belirtilen satış bedelinden devredilen çalışanlara ait haklar düşülerek ve diğer düzeltmeler sonrası toplam 218,3 milyon TL + KDV tahsil edildiği belirtilmiş ve sözleşmede belirlenen tahmini stok değerleri ile kapanış tarihinde devredilen fiili stokların değerleri arasındaki farkın şirketimiz tarafından Alıcı’ya ödeneceği kamuoyuna açıklanmıştı.

Alıcı ile stoklar üzerinde mutabakat sağlanmış olup, yapılan hesaplamalar sonucunda sözleşmedeki tahmini stok değeri ile Şirketimiz tarafından satılacak stoklar ve Alıcı’nın kullanamayacağı ambalaj vb. ürünler sonrası devredilen fiili stok değeri arasındaki fark için Alıcı’ya yaklaşık 36 milyon TL ödenerek devirle ilgili ödeme işlemleri tamamlanmıştır. ”

Bildirime Konu Durumun Niteliği Süt ve süt ürünleri iş kolundaki faaliyetlerin devredilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi Süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm faaliyetler
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni Şirket’in uzun vadeli iş planları çerçevesinde, ana faaliyet konumuz olan ve toplam karlılığımız içinde daha yüksek paya sahip olan salça ve konserve ürünleri iş koluna odaklanılması ve süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıkların satışı.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi ########
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi Sözleşmedeki kapanış koşullarının tamamlanmasıyla birlikte süt ve süt ürünleri iş kolundaki üretim tesislerimize ait varlıkların ve markamızın devri 12.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, satışın tamamlanması ile birlikte süt ve süt ürünleri konusundaki faaliyetimiz sona ermiş, stok değer farkına ilişkin olarak Alıcı’ya 36 milyon TL ödenmiştir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi Şirket’in süt ve süt ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetleri sona ermiş olup, ana faaliyet konusu olan salça ve konserve ürünleri iş kolundaki üretim faaliyetleri ise devam edecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi Süt ve süt ürünleri iş kolu Şirket satış hasılatının yaklaşık yarısını oluşturmaktadır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı Süt ve süt ürünleri iş kolundaki bütün hak ve borçlarıyla Alıcı’ya devredilenler dahil toplam 361 çalışanımızın Şirketimiz ile olan iş akitleri feshedilmiştir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı İş kolu faaliyetlerinin sona ermesi dolayısıyla çalışanlarla ilgili devir tarihi itibariyle katlanılan yükümlülük tutarı 30 milyon TL ‘dir.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği Şirket, karlılığı içinde çok daha yüksek paya sahip olan ana faaliyet konusu salça ve konserve ürünleri iş kolunda faaliyetine devam edeceğinden, Şirket’in sürekliliği etkilenmeyecektir.

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922716