SNKRN: Senkron Güvenlik’ten SPK Onaylı İhraç Belgesi Hakkında Açıklama

SNKRN: Senkron Güvenlik’ten SPK Onaylı İhraç Belgesi Hakkında Açıklama

24 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

SNKRN: Senkron Güvenlik’ten SPK Onaylı İhraç Belgesi hakkında açıklama! Senkron Güvenlik tahsisli sermaye artırımı hakkında daha önce açıklama yapmıştı. İlgili konuda Sermaye Piyasası Kurulu SPK’ya başvuru yapıldığı ve belirli şartlar ve düzeltmeler doğrultusunda onay alındığı belirtildi. Tahsisli sermaye artırımına muhatap kişinin şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU olduğu açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklama ekinde SPK onaylı ihraç belgesine de yer verildi. Firmadan yapılan açıklama ve ilgili açıklamanın linki haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

SNKRN: Senkron Güvenlik’ten SPK Onaylı İhraç Belgesi Hakkında Açıklama

Şirketten dün (23 Mart 2021) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle (3.123.000 TL’si nakden, 627.000 TL’si Bülent ÇOBANOĞLU’nun Şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsuben) toplam 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Bülent ÇOBANOĞLU’na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurul’ca onaylanması talebini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu 21.01.2021 tarih ve 4/66 sayılı toplantısında;

Şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle (3.123.000 TL’si nakden, 627.000 TL’si Bülent ÇOBANOĞLU’nun Şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsuben) toplam 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Bülent ÇOBANOĞLU’na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin ihraç belgesinin;

(i) Sermaye artırımında Bülent ÇOBANOĞLU’nun Şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsup edilecek tutarın, mahsuba konu 627.000 TL’den Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.’nin borcu nedeniyle bankaya yapılan 1.865 TL ödemenin çıkarılarak dikkate alınması ve bu tutardaki fonun Bülent ÇOBANOĞLU tarafından nakden ödenmesi,

(ii) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla Şirketimiz tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirketimiz tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu bulunacak baz fiyatın %20 fazlası esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi sonrasında nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi şartlarıyla onaylanmasına karar vermiştir.

Bu bağlamda sermaye artırımına konu payların Borsa’ya yapılan başvuru sonucu belirlenen satış fiyatının 37,80 TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 99.206 TL (İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenerek hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 23.03.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla, “


Yararlanılan kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920027