SNKRN: Senkron Güvenlik Tahsisli Sermaye Artırımı Açıklaması

SNKRN: Senkron Güvenlik Tahsisli Sermaye Artırımı Açıklaması

15 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

SNKRN: Senkron Güvenlik tahsisli sermaye artırımı açıklaması… Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklama haberimiz devamında detaylı şekilde yer almaktadır. Ayrıca Senkron Güvenlik gelir tablosu haberi için de buraya göz atılabilir.

SNKRN: Senkron Güvenlik Tahsisli Sermaye Artırımı Açıklaması

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle (3.123.000 TL’si nakden, 627.000 TL’si Bülent ÇOBANOĞLU’nun Şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsuben) toplam 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Bülent ÇOBANOĞLU’na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurul’ca onaylanması talebini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu 21.01.2021 tarih ve 4/66 sayılı toplantısında;

Şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle (3.123.000 TL’si nakden, 627.000 TL’si Bülent ÇOBANOĞLU’nun Şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsuben) toplam 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Bülent ÇOBANOĞLU’na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin ihraç belgesinin;

(i) Sermaye artırımında Bülent ÇOBANOĞLU’nun Şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsup edilecek tutarın, mahsuba konu 627.000 TL’den Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.’nin borcu nedeniyle bankaya yapılan 1.865 TL ödemenin çıkarılarak dikkate alınması ve bu tutardaki fonun Bülent ÇOBANOĞLU tarafından nakden ödenmesi,

(ii) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla Şirketimiz tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirketimiz tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu bulunacak baz fiyatın %20 fazlası esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi sonrasında nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi şartlarıyla onaylanmasına karar vermiştir.

Bu bağlamda sermaye artırımına konu payların Borsa’ya yapılan başvuru sonucu belirlenen satış fiyatının 32,18 TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 116.532 TL (İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenerek hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 12.03.2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla, “


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918156