SMRTG: Smart Güneş Enerjisi’nin Kazandığı İhale İptal Edildi

SMRTG: Smart Güneş Enerjisi’nin Kazandığı İhale İptal Edildi

8 Eylül 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

SMRTG: Smart Güneş Enerjisi’nin kazandığı ihale iptal edildi… Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu ihalesine katılım sağlandığının ve ihaleye en iyi teklifin verildiğinin daha önce duyurulduğu hatırlatılarak, söz konusu ihalenin bahse konu Kamu Kurumu tarafından iptal edildiğinin şirkete tebliğ edildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

SMRTG: Smart Güneş Enerjisi’nin Kazandığı İhale İptal Edildi

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 25.08.2022 Tarihli açıklamamızda

”Şirketimiz tarafından Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu ihalesine bugün katılım sağlanmıştır.

İhale makamı tarafından verilen fiyatlar açıklanmış olup en iyi fiyat teklifinin Şirketimiz tarafından verildiği anlaşılmıştır.

İhalenin sonucu ve sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.” şeklinde duyuru yapmıştık.

Söz konusu Kamu Kurumu tarafından tarafımıza tebliğ edildiği üzere ihale iptal edilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur. ”

İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santrali
İhaleyi Açan Taraf
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
İhaleye Teklif Verme Tarihi
25/08/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
06/09/2022
İhale Sonucu
İhale ilgili kurum tarafından iptal edilmiştir.
İhale Bedeli
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)