SKBNK: Şekerbank Gelir Tablosu Kar Yazdı

SKBNK: Şekerbank Gelir Tablosu Kar Yazdı

22 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

SKBNK: Şekerbank gelir tablosu kar yazdı! Şekerbank T.A.Ş. tarafından yapılan açıklamada vergi dairesine geçici vergi beyannamesi sunulduğu ve ekinde gelir tablosu yer aldığı belirtildi. Şirketin gelir tablosunda 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi için 52 milyon 617 bin TL net kar elde edildiği görülüyor. Haberimiz devamında Şekerbank’ın gelir tablosu yer almaktadır ve detaylı şekilde incelenebilir. Şekerbank’a dair bütün haberler için de buraya göz atabilirsiniz.

SKBNK: Şekerbank Gelir Tablosu Kar Yazdı

Şekerbank’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

skbnk-sekerbank-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

 

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN KAR VEYA ZARAR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre
düzenlenmemiştir.

GELİR VE GİDER KALEMLERİ CARİ DÖNEM
01.01.2020 – 31.12.2020
I. FAİZ GELİRLERİ 3,259,287
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 2,777,993
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 6,453
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 9,973
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1,699
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 457,200
1.5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar 1,493
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar 91,099
1.5.3 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler 364,608
1.6 Finansal Kiralama Faiz Gelirleri –
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 5,969
II. FAİZ GİDERLERİ (-) 1,678,871
2.1 Mevduata Verilen Faizler 1,265,643
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 31,288
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 113,064
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 196,918
2.5 Kiralama Faiz Giderleri 27,220
2.6 Diğer Faiz Giderleri 44,738
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I – II) 1,580,416
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 222,210
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 297,366
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 62,382
4.1.2 Diğer 234,984
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) 75,156
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere –
4.2.2 Diğer 75,156
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 306
VI. TİCARİ KAR/ZARAR (Net) (157,679)
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 37,165
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (12,156)
6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (182,688)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 226,191
VIII. FAALİYET BRÜT KÂRI (III+IV+V+VI+VII) 1,871,444
IX. BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ (-) 571,246
X. DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ (-) 6,627
XI. PERSONEL GİDERLERİ (-) 507,831
XII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 710,364
XIII. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X-XI-XII) 75,376
XIV. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI –
XV. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR –
XVI. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI –
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII+…+XVI) 75,376
XVIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (22,759)
18.1 Cari Vergi Karşılığı –
18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) (22,759)
18.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) –
XIX. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII) 52,617
XX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER –
20.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri –
20.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları –
20.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri –
XXI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) –
21.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri –
21.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları –
21.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri –
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XX-XXI) –
XXIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) –
23.1 Cari Vergi Karşılığı –
23.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) –
23.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) –
XXIV. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XXII±XXIII) –
XXV. DÖNEM NET KARI/ZARARI (XIX+XXIV) 52,617


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910634