SELGD: Selçuk Gıda Sermaye Artırımında Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri Raporunu Yayımladı

SELGD: Selçuk Gıda Sermaye Artırımında Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri Raporunu Yayımladı

1 Temmuz 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

SELGD: Selçuk Gıda sermaye artırımında elde edilen fonun kullanım yeri raporunu yayımladı… Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor yer aldı. Bahse konu rapora binaen bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca SELGD haberleri için de buraya göz atılabilir.

SELGD: Selçuk Gıda Sermaye Artırımında Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri Raporunu Yayımladı

Şirketten açıklanan raporun ilgili bölümü aşağıdaki gibidir. Raporun tamamına haberimiz sonunda yer alan kaynak KAP linkindeki PDF üzerinden ulaşılabilir ve okunabilir.

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.’nin 30.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %100 oranında 11.000.000.- TL artırılarak 22.000.000.- TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak, 25.08.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci

08.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 65.715,606 TL olup, bu paylar 14-15 Eylül 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1,00 TL’den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulmuş olup ; 14 Eylül 2020 tarihinde kalan 65.715,606 TL nominal değerli payın tamamı satılmıştır…

Artırılan 11.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (25.08.2020 – 08.09.2020) içerisinde 10.934.291,98 TL ve kalan 65.715,606 TL nominal değerdeki payların 14 – 15 Eylül 2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyatlardan satılmasından 190.575,26 TL olmak üzere toplam 11.124.867,24 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Bedelli sermaye artırım sonrasında elde edilecek 11.000.000 TL’lik kaynaktan 99.440 TL tutarındaki masraflar düşüldükten sonra kalan 10.900.560 TL’ aşağıda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinde değerlendirilecektir;

Kullanım Yeri Tutar
Kamu Borçları (1) 3.779.118
Proje Finansmanı (2) 4.000.000
İşletme Sermayesi (3) 3.121.442
TOPLAM 10.900.560


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945189