SELEC: Selçuk Ecza Deposu’ndan Haber ve Söylentilere Dair Açıklama

SELEC: Selçuk Ecza Deposu’ndan Haber ve Söylentilere Dair Açıklama

11 Ekim 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

SELEC: Selçuk Ecza Deposu’ndan haber ve söylentilere dair açıklama… Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; Şirketin büyük ortağı Selçuk Ecza Holding A.Ş. kurucusu merhum Ahmet Keleşoğlu’nun varisleri arasında yürüyen hukuki sürece ilişkin olarak daha önce pek çok defa açıklama yapıldığı belirtilerek şimdi de Şirket Yönetim Kurulu Başkanı’na dair yöneltilen suçlamalar kapsamında bilgilendirme gereği hasıl olduğu vurgulandı. Firmadan yapılan açıklama haberimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca SELEC haberleri için de buraya göz atılabilir.

SELEC: Selçuk Ecza Deposu’ndan Haber ve Söylentilere Dair Açıklama

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin büyük ortağı Selçuk Ecza Holding A.Ş. kurucusu merhum Ahmet Keleşoğlu’nun varisleri arasında yürüyen hukuki sürece ilişkin olarak, çeşitli defalar bazı basın organlarında haberler yer almış ve söz konusu haberlere ilişkin mevzuatın öngördüğü KAP açıklamaları yapılmıştır. Bu defa 11.10.2021 tarihi itibariyle bazı basın organlarında, aynı hukuki sürece atıfla, Yönetim Kurulu Başkanımız hakkında yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında, finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük, güveni kötüye kullanma ve şirket hakkında yanlış bilgi vermek ya da genel kurula sunulan raporlarda gerçeğe aykırı bilgi vermek suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu hakkında haberler yer almaktadır.

Şirketimiz, yasal defterleri, muhasebe kayıtları, finansal tablo ve raporları mevcut mevzuata uygun şekilde ve ilgili dönemlerde bağımsız denetime tabi tutulmak suretiyle düzenlenmekte olup, gerek bu konuda gerekse genel kurula ilişkin iş ve işlemlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tam uyum gösterilmektedir.

Bu çerçevede, haberde yer alan süreç varisler arası bahse konu hukuki sürecin bir devamı niteliğinde olup, Şirketimizin iş ve işlemlerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969540