SEKUR: Sekuro Plastik Gelir Tablosu Kar Yazdı

SEKUR: Sekuro Plastik Gelir Tablosu Kar Yazdı

5 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

SEKUR: Sekuro Plastik gelir tablosu kar yazdı! Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 4.008.003,75 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Sekuro Plastik sermaye artırımı haberi için de buraya göz atılabilir.

SEKUR: Sekuro Plastik Gelir Tablosu Kar Yazdı

Sekuro’nun gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

sekur-sekuro-plastik-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-ne-kadar-zaman-tarihleri

“AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR”

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SAN. A.Ş.

01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

01/01/2020 – 31/12/2020

Cari Dönem
01.01.2020 – 31.12.2020

A-BRÜT SATIŞLAR 187.479.317,06
1-YURTİÇİ SATIŞLAR 172.106.049,15
2-YURTDIŞI SATIŞLAR 14.646.424,97
3-DİĞER GELİRLER 726.842,94
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 3.485.480,05
1-SATIŞTAN İADELER(-) 3.089.425,82
2-SATIŞ İSKONTOLARI(-) 46.715,96
3-DİĞER İNDİRİMLER(-) 349.338,27
NET SATIŞLAR 183.993.837,01
C-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 156.352.705,40
1-SATILAN MAMÜLLERİN MALİYETİ(-) 156.308.751,97
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ(-) 43.953,43
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ(-) 0,00
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 27.641.131,61
D-FAALİYET GİDERLERİ(-) 10.575.405,03
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ(-) 39.027,98
2-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ(-) 4.045.612,94
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) 6.490.764,11
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 17.065.726,58
E-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 13.465.206,59
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 0,00
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 0,00
3-FAİZ GELİRLERİ 75.674,46
4-KOMİSYON GELİRLERİ 0,00
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 0,00
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 38.863,31
7-KAMBİYO KARLARI 13.350.668,82
8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ 0,00
9-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 18.837.924,95
1-KOMİSYON GİDERLERİ(-) 0,00
2-KARŞILIK GİDERLERİ(-) 0,00
3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI(-) 0,00
4-KAMBİYO ZARARLARI(-) 18.837.924,95
5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ(-) 0,00
6-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 0,00
G-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 5.781.183,10
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-) 5.781.183,10
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ(-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARARI 5.911.825,12
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 500.543,34
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 0,00
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 500.543,34
I-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 993.643,65
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLAR(-) 0,00
2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR(-) 0,00
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 993.643,65
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 5.418.724,81
J-YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1.410.721,06
1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜKUM.KARŞILIK.(-) 1.410.721,06
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 4.008.003,75


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910324