SEKFK: Şeker Finansal Kiralama Gelir Tablosu Kar Yazdı

SEKFK: Şeker Finansal Kiralama Gelir Tablosu Kar Yazdı

28 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

SEKFK: Şeker Finansal Kiralama gelir tablosu kar yazdı! Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 2.838.185 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Şeker Finansal kiralama ortaklık yapısı için de buraya göz atılabilir.

SEKFK: Şeker Finansal Kiralama Gelir Tablosu Kar Yazdı

Şeker Finansal Kiralama’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

sekfk-seker-finansal-kiralama-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLEN SPK MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞ GELİR TABLOSU

DÖNEM : 12 / 2020

SIRA AÇIKLAMASI TP YP TOPLAM
I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ 30.929.180 33.024.448 63.953.628
FAKTORİNG GELİRLERİ 0 0 0
1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 0 0 0
1.1.1 İskontolu 0 0 0
1.1.2 Diğer 0 0 0
1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0
1.2.1 İskontolu 0 0 0
1.2.2 Diğer 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0 0 0
1.3 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0 0 0
1.4 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ 30.929.180 33.024.448 63.953.628
1.5 Finansal Kiralama Gelirleri 30.929.180 33.024.448 63.953.628
1.6 Faaliyet Kiralaması Gelirleri 0 0 0
1.7 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0
II. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -52.561.509 -7.851.898 -60.413.407
2.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -13.128.555 -7.667.416 -20.795.971
2.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0 0 0
2.3 Finansal Kiralama Giderleri -3.267.553 0 -3.267.553
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -31.510.639 0 -31.510.639
2.5 Diğer Faiz Giderleri 0 0 0
2.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar -4.654.762 -184.482 -4.839.244
III. BRÜT K/Z (I+II) -21.632.329 25.172.550 3.540.221
IV. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) -52.941.926 0 -52.941.926
4.1 Personel Giderleri -7.670.493 0 -7.670.493
4.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -95.988 0 -95.988
4.3 Araştırma Geliştirme Giderleri 0 0 0
4.4 Genel İşletme Giderleri -45.175.445 0 -45.175.445
4.5 Diğer 0 0 0
V. BRÜT FAALİYET K/Z (III+IV) -74.574.255 25.172.550 -49.401.705
VI. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 45.993.807 144.124.333 190.118.140
6.1 Bankalardan Alınan Faizler 1.146.676 2.143 1.148.819
6.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0 0 0
6.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 129.096 0 129.096
6.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 0
6.3.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV0 0 0
6.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0 0 0
6.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 129.096 0 129.096
6.4 Temettü Gelirleri 0 0 0
6.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 0 0 0
6.5.1 Türev Finansal İşlemlerden 0 0 0
6.5.2 Diğer 0 0 0
6.6 Kambiyo İşlemleri Kârı 0 144.099.779 144.099.779
6.7 Diğer 44.718.035 22.411 44.740.446
VII. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)-27.909.784 0 -27.909.784
VIII. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0 -104.968.660 -104.968.660
8.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0 0 0
8.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri 0 0 0
8.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0 0 0
8.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 0
8.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0 0 0
8.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 0 0 0
8.2.2 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0 0 0
8.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri 0 0 0
8.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0 0 0
8.2.5 İştirak, Bağlı Ortakılık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 0 0 0
8.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar 0 0 0
8.4 Kambiyo İşlemleri Zararı 0 -104.968.660 -104.968.660
8.5 Diğer 0 0 0
IX. NET FAALİYET K/Z (V+…+VIII) -56.490.232 64.328.223 7.837.991
X. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0
XI. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI 0 0 0
XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (IX+X+XI)-56.490.232 64.328.223 7.837.991
XIII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) -4.999.806 0 -4.999.806
13.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0
13.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 3.118.184 0 3.118.184
13.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) -8.117.990 0 -8.117.990
XIV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XII±XIII) -61.490.038 64.328.223 2.838.185
XV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0
15.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0
15.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0 0 0
15.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0
XVI. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0
16.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0
16.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0 0 0
16.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0
XVII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XV-XVI) 0 0 0
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 0
18.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0
18.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0 0 0
18.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0 0 0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XVII±XVIII) 0 0 0
XX. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XIV+XIX) -61.490.038 64.328.223 2.838.185


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910467