SASA: Sasa Polyester 60,7 Milyon TL’ye Arsa Aldı

SASA: Sasa Polyester 60,7 Milyon TL’ye Arsa Aldı

24 Eylül 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

SASA: Sasa Polyester 60,7 milyon TL’ye arsa aldı… Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; “Şirketimiz 23.09.2021 tarihinde Adana merkez işyerindeki mevcut arsalarına bitişik konumdaki 373.974,96 m² arsayı, yatırımlarda değerlendirilmek üzere 60.700.000-TL bedelle satın almıştır” ifadelerine yer verildi. SASA haberleri için buraya göz atılabilir.

SASA: Sasa Polyester 60,7 Milyon TL’ye Arsa Aldı

Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a arsa alımı hakkında yapılan bildirimde; “ Şirketimiz 23.09.2021 tarihinde Adana merkez işyerindeki mevcut arsalarına bitişik konumdaki 373.974,96 m² arsayı, yatırımlarda değerlendirilmek üzere 60.700.000-TL bedelle satın almıştır ” denildi.

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü 373.974,96 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet
Toplam Alım Bedeli 60.700.000-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) 0,18
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) 5,42
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0,45
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) 0,93
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 1,2
Alım Koşulları %10 Peşin, %90 Vadeli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 23.09.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri Yatırımlarda Değerlendirilmek Üzere
Karşı Taraf Gerçek Kişi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Piyasa ve Emsal Değerleme
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası 23.09.2021 – 202102328
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı İdeal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar 63.200.000-TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965073