SAMAT: Saray Matbaacılık Gelir Tablosu Zarar Yazdı

SAMAT: Saray Matbaacılık Gelir Tablosu Zarar Yazdı

10 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

SAMAT: Saray Matbaacılık gelir tablosu zarar yazdı! Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -644.648,36 TL zarar kaydetti. Firmanın gelir tablosu haberimiz devamında detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

SAMAT: Saray Matbaacılık Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Saray Matbaacılık’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

samat-saray-matbaacilik-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2021-temettu-bilanco-payi

Aşağıdaki Gelir Tablosu Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi dairesine sunulmuş
olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

SARAY MATBAACILIK KAĞT.KIRT.TİC. VE SAN.A.Ş. 01.01.2020-31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 107.826.832,26
1-Yurt İçi Satışlar 103.523.699,52
2-Yurt Dışı Satışlar 4.233.808,61
3-Diğer Gelirler 69.324,13
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 7.191.179,13
1-Satıştan İadeler ( – ) 7.191.179,13
2-Satıştan İskontalar ( – ) 0,00
3-Diğer İndirimler ( – ) 0,00
C-NET SATIŞLAR 100.635.653,13
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 87.361.017,18
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( – ) 21.897.185,82
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – ) 64.973.331,99
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( – ) 490.499,37
4-Diğer Satışların Maliyeti ( – ) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 13.274.635,95
E-FAALİYET GİDERLERİ 3.302.408,30
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – ) 0,00
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 1.199.953,29
3-Genel Yönetim Giderleri ( – ) 2.102.455,01
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 9.972.227,65
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 2.336.752,84
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 18.232,92
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6-Menkul Kıymet Satış Karları 286.589,76
7-Kambiyo Karları 1.306.214,36
8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 725.715,80
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 943.335,50
1-Komisyon Giderleri ( – ) 0,00
2-Karşılık Giderleri ( – ) 275.720,61
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( – ) 0,00
4-Kambiyo Zararları ( – ) 420.029,92
5-Reeskont Faiz Giderleri ( – ) 0,00
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar ( – ) 247.584,97
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) 12.246.946,54
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 11.344.981,24
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 901.965,30
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -881.301,55
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 737.556,03
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 737.556,03
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 500.902,84
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – ) 0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – ) 0,00
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) 500.902,84
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -644.648,36
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -644.648,36


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910147