SAHOL: Hacı Ömer Sabancı Holding Gelir Tablosu Açıklandı

SAHOL: Hacı Ömer Sabancı Holding Gelir Tablosu Açıklandı

17 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

SAHOL: Hacı Ömer Sabancı Holding gelir tablosu açıklandı! Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi tarafından bugün (17 Şubat 2021) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne verilen geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosunda şirketin yaklaşık 900 milyon TL kar elde ettiği yer aldı. SAHOL gelir tablosu detayları haberimiz devamında detaylı şekilde incelenebilir. Borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

SAHOL: Hacı Ömer Sabancı Holding Gelir Tablosu Açıklandı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

sahol-haci-omer-sabanci-holding-gelir-tablosu-aciklandi-2021-temettu-kar-payi

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP,
SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
31.12.2020
CARİ DÖNEM
31.12.2020
A- BRÜT SATIŞLAR 492.322.769,91
1. Yurtiçi Satışlar 0,00
2. Yurtdışı Satışlar 0,00
3. Diğer Gelirler 492.322.769,91
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00
1. Satıştan iadeler (-) 0,00
2. Satış iskontoları (-) 0,00
3. Diğer indirimler (-) 0,00
C- NET SATIŞLAR 492.322.769,91
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 0,00
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 0,00
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0,00
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 492.322.769,91
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (149.749.466,33)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,00
3. Genel Yönetim Giderleri (-) (149.749.466,33)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 342.573.303,58
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 498.926.178,85
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3. Faiz Gelirleri 32.200.573,86
4. Komisyon Gelirleri 0,00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6. Menkul Kıymet Satış Karları 100.951,44
7. Kambiyo Karları 427.013.016,66
8. Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 39.611.636,89
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (6.091.646,05)
1. Komisyon Giderleri (-) 0,00
2. Karşılık Giderleri (-) 0,00
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4. Kambiyo Zararları(-) 0,00
5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 0,00
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (6.091.646,05)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 835.407.836,38
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 177.166.748,83
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 177.166.748,83
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (11.973.293,28)
1. Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 0,00
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (11.973.293,28)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 1.000.601.291,93
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK (103.518.596,21)
KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 897.082.695,72


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910241