RTALB: RTA Laboratuvarları’ndan Malatya OSB Hakkında Açıklama

RTALB: RTA Laboratuvarları’ndan Malatya OSB Hakkında Açıklama

19 Haziran 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

RTALB: RTA Laboratuvarları’ndan Malatya OSB Hakkında yapılan açıklamada; “Malatya OSB’nin 18.06.2021 tarih ve 2021/444 sayılı yazısıyla, Malatya Merkez, 1. Organize Sanayi Bölgesi imar planı içinde bulunan Fatih Mahallesi, 246 ada 25 nolu 11.270,41 metrekarelik parselin %60 bedelsiz olarak Şirketimize tahsis edildiği bilgisi resmi olarak tarafımıza iletilmiştir” denildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca RTALB haberleri için de buraya göz atılabilir.

RTALB: RTA Laboratuvarları’ndan Malatya OSB Hakkında Açıklama

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Malatya OSB’nin 18.06.2021 tarih ve 2021/444 sayılı yazısıyla, Malatya Merkez, 1. Organize Sanayi Bölgesi imar planı içinde bulunan Fatih Mahallesi, 246 ada 25 nolu 11.270,41 metrekarelik parselin %60 bedelsiz olarak Şirketimize tahsis edildiği bilgisi resmi olarak tarafımıza iletilmiştir. Böylelikle Şirketimize, Malatya 3. OSB Bölgesinde 246 Ada 24 no’lu parselde bulunan 5.710 m2 arsa yerine, gelecek yatırım planlarına uygun olarak daha büyük bir arsa tahsis edilmiştir.

Şirketimiz yönetim kurulunun 23.03.2021 tarihli kararında, Malatya OSB Tarafından şirketimize tahsis edilen, Malatya 3. OSB Bölgesinde 246 Ada 24 no’lu parselde bulunan 5.710 m2 arsanın tahsis işlemlerinin Malatya OSB tarafından iptal edildiği duyumları çerçevesinde, konuya ilişkin olarak resmi yazıyla tarafımıza bildirimde bulunulması halinde, ilgili Malatya OSB ile gerekli görüşmelerin yapılmasına, bu aşamada tahsisatın iptali söz konusu ise Şirketimizin gelecek yatırım planlarına uygun olarak daha büyük başka bir alanın tahsis edilmesi için yasal başvuruların yapılmasına ve tüm bu süreçlerin sonuçlanması akabinde kamuoyuna açıklama yapılmasına, bu işlemler gerçekleştirilene kadar, Borsa’da işlem gören Şirketimizin payları üzerinde oluşabilecek fiyat hareketleri sonucu yatırımcılarımızın yanıltılarak zarar görmemesi için Özel Durum Tebliği’nin İçsel Bilgelerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi başlıklı 6. maddesi kapsamında açıklamanın ertelenmesine, erteleme gerekçesinin ortadan kalkmasını takiben aynı gün kamuoyuna yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler ile ilan edilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketimizin 18.06.2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 23.03.2021 tarihli erteleme kararının iptaline ve işbu kararın kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943185