RALYH: Ral Yatırım Enerji Sektörüne Giriyor

RALYH: Ral Yatırım Enerji Sektörüne Giriyor

1 Kasım 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

RALYH: Ral Yatırım enerji sektörüne giriyor… Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada bugün (1 Kasım 2021) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere 5.000.000 TL sermayeli RAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı yeni bir şirketin kurulmasına karar verildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca RALYH haberleri için de buraya göz atılabilir.

RALYH: Ral Yatırım Enerji Sektörüne Giriyor

Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 01.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantı neticesinde, enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere 5.000.000 TL sermayeli RAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı yeni bir şirketin kurulmasına, kurulacak şirketin işlemlerinin yürütülmesi için resmi makam ve mercilerden gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. ”

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
RAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektirik Enerjisi Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.000.000TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00TL
Toplam Tutar
5.000.000TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Enerji sektöründeki gelişen talebe bağlı olarak şirkete olumlu katkısı beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973378