PRZMA: Prizma Pres Matbaacılık Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

PRZMA: Prizma Pres Matbaacılık Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

29 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

PRZMA: Prizma Pres Matbaacılık temettü dağıtmayacak 2021 yılında… Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; şirketin 2020 yılında elde ettiği ne kara ile ilgili olarak 2021 yılında kar payı dağıtımı yapmayacağı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

PRZMA: Prizma Pres Matbaacılık Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 22.04.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır;

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan bilançomuzda 9.060.781-TL net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 1.005.865,22- TL net dönem karı mevcuttur. 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları’na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan karla ilgili olarak, kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına,

Karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
24.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
948.981,94
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
9.912.945
1.314.468,38
4. Vergiler ( – )
852.164
308.603,14
5. Net Dönem Kârı
9.060.781
1.005.865,22
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
50.293,26
50.293,26
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
9.010.487,74
955.571,98
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
9.010.487,74
955.571,98
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932210