Prof. Dr. Sevil Işık Kolon ve Rektum Kanseri Hakkında Bilgi Verdi

Prof. Dr. Sevil Işık Kolon ve Rektum Kanseri Hakkında Bilgi Verdi

9 Ocak 2021 0 Yazar: Emine Zaman

Medicana Sağlık Grubu’nun en deneyimli ve başarılı doktorları arasında yer alan Prof. Dr. Sevil Işık kolon ve rektum kanseri hakkında çok önemli bilgiler verdi. 30 yılı aşkın hekimlik tecrübesi ile hastalarına şifa dağıtan Prof. Dr. Sevil Işık kolon ve rektum kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Risk grubunda her yaşta, risk grubunda bulunmayanlar için ise 50 yaş ve üzerinde düzenli kontrolün sağlanması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Sevil Işık Kimdir?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olan Prof. Dr. Sevil Işık; uzun yıllar devlet hastanelerinde ve fakülte hastanelerinde kamu hizmetini özveri ile yerine getirdikten sonra Ordu Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi iken 2020 yılı yazında emekliye ayrılmıştır.

Pek çok özel sağlık kuruluşundan teklif alan ve insanlığa olan hizmet aşkının gereği olarak şifa dağıtmaya devam etmesi gerektiğini düşünen Prof. Dr. Sevil Işık; dinlenmeye çekilmek yerine halkına hizmet etmeyi sürdürmeye karar vermiştir. Hali hazırda Medicana Sağlık Grubu’nda Genel Cerrahi uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Sevil Işık’ın öz geçmişi başarılarla dolu:

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – 1990

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Genel Cerrahi – 1997
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi/ Gastroenteroloji Cerrahisi – 2004

Mesleki Deneyim

Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1990-1996
Genel Cerrahi Uzmanı Van Devlet Hastanesi 1997-2000
Yandal Uzmanlık Öğrencisi Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği 2000-2004
Yandal Uzmanı Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesi 2004-2009
Yrd. Doç. Dr. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2009-2012
Doç Dr Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2012- 2015
Yandal Uzmanı Medical Park Hastanesi Ordu 2015-2017
Doç. Dr Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2018-2019
Prof Dr Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 2019- 2020
Prof Dr Medicana İzmir İnternational Hastanesi 2020

Bilimsel Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1 S. Işık, P. Tunçyurek, N.İ. Zengin, A.E. Demirbağ, F. Atalay, S. Yılmaz, T. Oruğ Antithrombin prevents apoptosis by regulating inflammation in the liver in a model of cold ischemia warm reperfusion injury. Hepato-gastroenterology 2012 59(114):453-457. Doi: 10.5754/hge 11317
A.2. N. Şengül, S. Işık, B. Aslım, G. Uçar A.E. Demirbağ The effect of exopolysaccaride-producing probiotic strains on gut oxidative damage in experimental colitis. Digestive Diseases and Sciences, 2011 56(3):707-714
A.3. C. Kayaalp, C. Aydın, A. Ölmez, S. Işık, S. Yılmaz Leakage tests reduce the frequency of biliary fistulas following hydatid liver cyst surgery. Clinics 2011 66(3):421-424.
A4. C. Aydın, A. Ölmez, S. Işık, F. Sumer, C. Kayaalp Reversal of the Hartmann Procedure through only a stomal orifice . The American Surgeon 2011 77(6):694- 696
A5. S. Işık, U. Karaman, T.R.Kıran, A. Özer Serum Adenosine deaminase (ADA) levels in surgically treated hydatid cyst patients. Scientific Research and Essays 2011, 6(14): 3101- 3102
A6. N. Şengül, B. Aslım, G. Uçar, N. Yücel, S. Işık, H. Bozkurt, Z. Sakaoğulları, F. Atalay Effects of exopolysaccaride-producing probiotic strain on experimental colitis in rats. Diseases Colon and Rectum 2006 49(2):250- 258.
A7. Y. Erhan, M. Özdemir, M. Kapkaç, S. Işık, M. Korkut, R. Yılmaz, O. Özbal, E.E. Üstün, Y. Erhan Annals of Saudi Medicine 1999 19(3): 261- 263.
A8. F. Uysal, F.K. Girgin, S. Tüzün, S. Aldemir, E.Y. Sözmen, Effect of vitamin E on antioxidant enzymes and nitric oxide in ischemia-reperfused kidney injury. Biochemistery and Molecular Biology International 1998 44(6):1255-1263.
A9. S. Akbaba, S. Işık, Y. Özoğul, E.B. Bostancı, G. Aydoğ, M. Özdemir, F. Atalay, M. Akoğlu Effects of melatonin on bacterial translocation in an experimental short bowel syndrome. African Journal of Microbiology Research 2012, 6(5):982-990.
A10. Bilgen K, Ustün M, Karakahya M, Işik S, Sengül S, Cetinkünar S, Küçükpinar TH. Comparison of 3D imaging and 2D imaging for performance time of laparoscopic cholecystectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013 Apr;23(2):180-3.
A 11 Bilgen K, Bilgen E, Cetinkunar S, Celep RB, Isik S. The efficacy of topical phenytoin and capsaicin on random pattern dorsal skin flaps in rats. Ann Ital Chir.2017; 88: 87-93.
A12. N Taş, T Bayrak, Ö Yağan, A Bayrak, S Işık, SN Ayyıldız, M Karakahya, B Üstün, T Noyan The effects of dexmedetomidine on oxidant-antioxidant systems in the experimental model of carbondioxide pneumoperitoneum. Turkish Journal of Biochemistry/Turk Biyokimya Dergisi 2014; 39 (4)
A13. A Bostanoğlu, T Oruğ, BD Yıldız, S Işık, Nİ Zengin, E Evren, GS Saydam Experimental study on the effects of massive bowel resection on liver function and hepatocyte apoptosis Turk J Gastroenterol 2014: 25: 674-7
A14. M Karakahya, M Gül, S Işık, C Aydın, B Yiğitcan, E Otan, O Taner The Histopathologic Effects of l-Carnitine in a Sodium Taurocholate–Induced Severe Pancreatitis Model International surgery 2016: 101 (5):241-48
A15. S Işık, N Şengül, F Töre, C Aydın, A Aslan, G Uçar, T Fırat, A Kükner, R Bayram, A.E. Demirbağ, T Oruğ. Trimetazidine increases cell survival and inhibits the activation of inflammatory response in sodium taurocholate-induced acute pancreatitis International Surgery 2017 doi: INTSURG-D-17-00122.1
A.16. H Ergücük, S Işık, N İflazoğlu, C Kayaalp, M Saraç, S Gürsul The effect of trimetazidine on mortality in an experimental acute pancreatitis model Turk J Gastroenterol 2019; 1:DOI: 10.5152/tjg.2020.18666

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B.1 Y. Erhan, A. Eldem, M. Akyıldız, M. Kapkaç, S. Aldemir, N. Özdemir, O. Özbal, Y. Erhan, Eurosurgery 93, Third European Congress of Surgery konferansı dahilinde “The British Journal of Surgery” bildiri kitapçığındaki “Diagnostic reliability of a combined approach of physical examination, mammography and fine-needle aspirationbiopsy in patients with breast cancer.”, S11 pp., London, England,September-1993
B.2 N. Şengül, F. Töre, S.Işık, B. Aslım, G. Uçar, T. Fırat, S. Çiftçi, A. Kukner ‘Effects of probiotic bacteria on central neuronal activation in experimental colitis.’ Diseases of the Colon and Rectum 55:5 pp 205 ( 2012), San Antonio, USA.
B3. V Şekeroğlu, Z Atlı Şekeroğlu, S Kontaş Yedier, B Ertürk, S Işık Cytotoxicity of clothianidin on human bronchial epithelial cells Environmental Conservation and Biodiversity, XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation,12-15 Eylül 2017, Edirne, Türkiye
B.4. S Işık, N Polat, M Ergelen, A Aygün Ig G4 ilişkili vaskuliti olan dev splenik arter anevrizma rüptürlü hastada aorta endovaskuler balon oklüzyonu ve splenektomi ile tedavi 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi- 5th Intercontinental Critical Care and Emergency Medicine Congress April 19-22, 2018, Antalya, Turkey
B.5. M Karakahya, MA Çelik, S Işık, H Erdem, H Altaş, A Aygün İleusun nadir bir nedeni olarak inflamatuar fibroid polip olgusu : olgu sunumu 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi- 5th Intercontinental Critical Care and Emergency Medicine Congress April 19-22, 2018, Antalya, Turkey
B.6. A Yılmaz, T Yıldırım, NU Hazar, A Aygün, S Işık, HS Işık Spontan füzyon gösteren servikal ayrılma kırığı : olgu sunumu 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi- 5th Intercontinental Critical Care and Emergency Medicine Congress April 19-22, 2018 , Antalya, Turkey
B.7. S Işık, N Polat, C Akosman, A Aygün Paklitaksel ve karboplatin tedavisine sekonder kolonik anastomoz perforasyonu 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi- 5th Intercontinental Critical Care and Emergency Medicine Congress April 19-22, 2018, Antalya, Turkey
B.8. ZA Şekeroğlu, V Şekeroğlu, S Işık Antiproliferative effect of abacavir on human breast cancer cells
International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, April 27-28, 2018, Ankara, Turkey B.9 C Kayaaalp, C Aydın, A Ölmez, S Işık, S Yılmaz Prevention of biliary complication after Hydatid liver surgery The 48th Congress of the European Society for Surgical Research May 29 – June 1, 2013, Istanbul, Turkey
B10. C Aydın, A Olmez, S Isık , F Sumer , C Kayaalp. Single incision reversal of hartmann’s procedure without laparoscopy. The 48th Congress of the European Society for Surgical Research May 29 – June 1, 2013, Istanbul, Turkey
B.11. H Ergucuk, E Otan, S Işık, M Gul, E Özerol, C Aydın, C Kayaalp Effects of trimetazidine on experimental pancreatitis. The 48th Congress of the European Society for Surgical Research May 29 – June 1, 2013, Istanbul, Turkey
B.12. S Işık, S Akgün Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarında Appendektominin klinik gidişe etkisi 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi- 5th Intercontinental Critical Care and Emergency Medicine Congress. April 19-22, 2018 Antalya, Turkey
B.13. HS Işık, S Işık, A Aygün Acil Servisde çalışan hekimler açısından hukuki sorumluluk değerlendirmesi 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi- 5th Intercontinental Critical Care and Emergency Medicine Congress. April 19-22, 2018 Antalya, Turkey
B.14. H Çınar, A Aygün, S Işık Yanık sonrası stres ülserine bağlı mide perforasyonu 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi- 5th Intercontinental Critical Care and Emergency Medicine Congress April 19-22, 2018, Antalya, Turkey

C . Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C.1. A.K. Polat, V. Polat, S. Işık, Ş Alpakut, B Güngör “Carcinoma Erysipeloides: A Rare Form of Cutaneous Metastases from Breast Carcinoma.” Journal of Experimental and Clinical Medicine. ,27: 39-41, 2010
C.2. G. Söğütlü, A. Ölmez, C. Aydın, T. Pişkin, M.S. Doğan, S. Işık, Y. Erbil, “Açık teknikle yapılan minimal invaziv tiroidektomi” Endokrinolojide Diyalog , 7(2): 59-62, 2010
C.3. C. Kayaalp, S. Işık, S. Akbaba, G. Neşşar, E. Oymacı, C. Seven, “Restorative proctocolectomy for familial adenomatous polyposis coexisting with colorectal cancer”, Turkish Journal of Gastroenterology ,16(1): 44-47., 2005
C.4.M. Ulaş, N. Özçay, A. Bostanoğlu, S. Işık, M. Şavkılıoğlu, F. Atalay, “Prolen Mesh ile Tension Free Herni Onarımı: 42 Aylık Takip Sonuçları”, Klinik Bilimler ve Doktor ,8(5): 595-598, 2002
C.5. M. Kapkaç, S. Aldemir Işık, S. Ersin, M. Akyıldız,, “Deneysel Böbrek İskemi Reperfüzyon Hasarında E vitamini ve Egb 761’in koruyuculuğu”, SSK Tepecik Hastanesi Dergisi ,6(3): 143-151, 1996
C.6. Y. Yüzer, T. Öncel, S. Aldemir, S. Buket, M. Yılmaz, “Vena Cava Superior Sendromuna Neden Olan Bir İntratorasik Guatr Olgusu”, Ege Tıp Dergisi ,33(1-2): 153-154, 1994
C.7. Y.Yüzer, T. Öncel, S. Ersin, S. Aldemir, M. Akyıldız, A. Menteş, “Tıkanma sarılığında mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler”, Ulusal Cerrahi Dergisi , 9(4):238-243 , 1993

D.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D. S. Işık, U. Karaman, N. Şengul, K. Bilgen “Ursodeoksikolik Asidin skolosidal Ajan Olarak Etkinliği”, 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıkları Sempozyumu” Kars, 5-10 Eylül 2011
D 2. U. Karaman, S. Işık, N. Şengul, K. Bilgen, “Deoksikolik Asid, Na Taurokolat, Litokolik Asidin Skolosidal Etkisi”, “17.Ulusal Parazitoloji Kongresi Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu” Kars , 5-10 Eylül 2011
D. 3 S. Işık, N. Şengül, F. Töre, C. Aydın, G. Uçar, A. Kükner, R. Bayram, A.E. Demirağ, “Akut Pankreatit Tedavisinde Trimetazidinin Asiner Hücre Hasarına Etkisi”, 10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 7-9 Nisan 2011
D. 4. S. Işık, T. Oruğ, N.İ. Zengin, F. Atalay, M. Akoğlu, “Rat karaciğerlerinde soğuk saklama ve sıcak reperfüzyon hasarına Antitrombin III kullanımının etkisi”, Ulusal Cerrahi Kongresi Türk Cerrahi Günleri, Antalya, Türkiye, 26-30 Mayıs 2004
D.5. N. Şengül, B. Aslım, G. Uçar, S. Işık, N. Yücel, H. Bozkurt, Z. Sakaoğulları, F. Atalay, M. Akoğlu, “Yüksek oranda eksopolisakkarid yapı içeren probiotiklerin deneysel kolit üzerine etkisi”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-30 Mayıs, 2004
D. 6. A. Bostanoğlu, C. Kayaalp, S. Işık, C. Aydın, M. Ulaş, M. Şavkılıoğlu Tıkanma sarılığına yol açan periampuller kanserlerde pankreatoduodenektomi öncesi biliyer drenaj gerekli midir?”, Ulusal Cerrahi Kongresi , Antalya, Türkiye, 15-19 Mayıs, 2002
D. 7. M. Ulaş, C. Kayaalp, B. Bostancı, S. Işık, M. Akoğlu, F. Atalay, “Familial adenomatöz polipozis ve ülseratif kolit nedeniyle yapılan restoratif proktokolektomi sonuçlarının karşılaştırılması”, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 15-19 Mayıs, 2002
D. 8. M. Ulaş, C. Kayaalp, S. Akbaba, S. Işık, M. Şavkılıoğlu, F. Atalay, “Tension Free Yöntemi ile kasık fıtığı onarımı: 42 aylık takip sonuçları”, “Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye,15-19 Mayıs 2002
D.9. N. Şengül, M. Öztürk, A. Bostanoğlu, S. Işık, S. Akbaba, F. Atalay, M. Akoğlu, “İncreased global fibrinolytic capacity in colorectal cancers”, “Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S. and 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery” Antalya, Türkiye, Eylül, 2001
D.10 N. Şengül, F. Töre, S. Işık, B. Aslım, G. Uçar, T. Fırat, S.Y. Çiftçi, A. Kükner, Deneysel kolit modelinde probiotiklerin santral nöronal aktivasyon ve intestinal inflamasyon üzerine etkisi 6. Cerrahi Araştırma Kongresi‘’, Ankara, 8-10 Aralık 2011
D.11. N. Şengül, C. Kayaalp, S. Işık, A. Bostanoğlu, M. Şavkılıoğlu, “Safra yollarına açılmış karaciğer kist hidatiklerinde skolosidal madde kullanımı”, V. Uluslararası katılımlı HPB Cerrahi Kongresi , Aydın, Türkiye, Temmuz, 2001
D.12. S. Işık, S. Akbaba, C. Kayaalp, “Kolorektal kanser gelişmiş familial adenomatöz polipozisde restoratif proktokolektomi”, Joint Meeting of M.S.C.P. and T.A.C.S. and 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery Antalya, Türkiye, Eylül, 2001
D.13. C. Kayaalp, B. Bostancı, Y. Özoğul, S. Akbaba, A. Bostanoğlu, N. Şengül, S.Işık, C. Seven, “Pankreatoduodenektomi sonrası dren amilaz değerlerinin takibinin önemi”, V. Uluslararası Katılımlı HPB Cerrahisi Kongresi, Aydın, Türkiye, Temmuz, 2001
D.14. K Bilgen, E Bilgen, S Çetinkunar, S Işık, B Celep Ratlarda topikal kapsaisin ve fenitoinin random patern deri flebleri üzerine etkisi 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012 İzmir
D15. S. Işık, M. Kapkaç, M. Tercan, M. Korkut, H. Çevikel, Y. Yüzer, “Anastomoz ülser perforasyonlarında cerrahi teknik seçimi” Ulusal Cerrahi Kongresi , Antalya, Türkiye,15-19 Mayıs,1996
D.16. A.B Kurt, S Işık, A Haktanır Wirsung kanalı içine endoklip migrasyonu: Laparoskopik kolesistektomi sonrası çok nadir bir komplikasyon 35. Ulusal Radyoloji Kongresi 11-16 kasım 2014 Antalya Türkiye
D.17 M Karakahya, S Işık, N Aksoy, K Bilgen. Sağ Kolon Tümörünü Takli̇t Eden Bi̇r Psödotümör Olgusu XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 15-19 Mayıs 2013 Antalya Türkiye

Prof. Dr. Sevil Işık Kaynak: https://www.medicana.com.tr/hekim-detay/11994/sevil-isik