PRKME: Park Elektrik Hidroelektrik Santrali Lisans Sonlandırması

PRKME: Park Elektrik Hidroelektrik Santrali Lisans Sonlandırması

21 Ocak 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

PRKME: Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 21 Ocak 2021 Perşembe günü; Siirt ili sınırları içinde kurulması planlanan 49,9 MWm gücündeki “Tarihler Hidroelektrik Santrali Projesine” ilişkin üretim lisansının sonlandırılması hakkında açıklamada bulundu. Park Elektrik tarafından yapılan açıklama haberimiz devamında verilmiştir. Borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

PRKME: Park Elektrik Hidroelektrik Santrali Lisans Sonlandırması

Park Elektrik A.Ş. tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

“ Daha önce kamuya açıklandığı üzere, Şirketimiz uhdesinde, Siirt ili sınırları içinde kurulması planlanan 49,9 MWm gücündeki “Tarihler Hidroelektrik Santrali Projesine” ilişkin 7 Mayıs 2009 tarihli ve EÜ/2086-5/1475 sayılı 49 yıl süreli elektrik üretim lisansı bulunmaktadır.

Söz konusu Projede geride kalan süreç zarfında, ağırlıklı olarak evrak/izin süreçleri (ÇED Belgesi, İmar Planı Onayı, Zemin Etüdü, Ön Proje Onayı vb.) tamamlanabilmiş olup bölgede elverişli çalışma koşullarının oluşmaması nedeniyle yaşanan gecikmeler kaynaklı olarak inşaat faaliyetlerine başlanamamıştır.

2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 45’inci maddesi kapsamında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 29’uncu maddesine eklenen “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında mevcut olan üretim veya otoprodüktör lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak ya da kurulu güç düşümü suretiyle tadil etmek isteyen tüzel kişilerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde Kuruma başvurmaları hâlinde lisansları, önlisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak ya da tadil edilerek teminatları ilgisine göre kısmen veya tamamen iade edilir.” hükmü çerçevesinde ilgili lisansın sonlandırılması için Yönetim Kurulumuzca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Projede inşaat faaliyetlerine başlanamamış olması nedeniyle, lisans iptalinin Şirketimizin mevcut faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. ”