PRKAB: Türk Prysmian Kablo Ara Dönem Faaliyet Raporu Yayımlandı

PRKAB: Türk Prysmian Kablo Ara Dönem Faaliyet Raporu Yayımlandı

10 Ağustos 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

PRKAB: Türk Prysmian Kablo ara dönem faaliyet raporu yayımlandı… Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri Anonim Şirketi 01.01.2021 – 30.06.2021 ara dönem faaliyet raporuna göre şirket 17.704.432 TL net dönem karı elde etti. Bahse konu miktar 2020 yılının aynı döneminde 19.863.157 TL olarak gerçekleşmişti. Haberimiz devamında firma tarafından yayımlanan faaliyet raporuna dair detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca PRKAB haberleri için de buraya göz atılabilir.

PRKAB: Türk Prysmian Kablo Ara Dönem Faaliyet Raporu Yayımlandı

Türk Prysmian Kablo tarafından yayımlanan rapora göre şirketin geçen yıl ve bu yıl elde ettiği hasılat ve net gelir rakamları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

  • 1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 : 785.689.488 TL Toplam Hasılat – 19.863.157 TL Net Kar
  • 1 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 : 404.150.786 TL Toplam Hasılat – 9.915.952 TL Net Kar
  • 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 : 1.320.039.063 TL Toplam Hasılat – 17.704.432 TL Net Kar
  • 1 Nisan 2021 – 30 Haziran 2021 : 746.502.128 TL Toplam Hasılat – 7.755.650 TL Net Kar

Yukarıdaki tablo incelendiğinde; şirketin 2020 yılının ilk 6 aylık dönemindeki hasılatını 2021 yılının aynı döneminde yüzde 90 seviyesinde artırdığı gözlemlenmektedir. Bununla birlikte şirketin faaliyet giderleri hasılat artışından fazla oranda artış gösterdiği için şirketin net karlılığında düşüş yaşanmıştır. 785 milyon TL’lik toplam hasılatta 19,8 milyon TL’yi aşan net kar elde eden firma; 2021 yılının ilk yarısında 1 milyar 320 milyon TL’yi aşan hasılatına rağmen net karının 17,7 milyon TL seviyesine gerilemesine engel olamamış görünüyor.

İŞLETMENIN FINANSMAN KAYNAKLARI

Şirket faaliyetleri sonucunda yarattığı fonları finansman kaynağı olarak kullanmaktadır. 30 Haziran
2021 tarihi itibarıyla toplam 102.922.945 TL kısa vadeli kredi bilançoda mevcuttur. 30 Haziran 2021
tarihi itibarıyla ihracat kredisi taahhüt borcu USD 10.206.079 bulunmaktadır.

BİR SONRAKİ ÇEYREK DÖNEME İLİŞKİN BEKLENTİLER

Türk Prysmian Kablo olarak 3Ç 2021’deki beklentimiz, pandeminin daha fazla artmadığı şuan ki
seyriyle devam ettiği varsayımına dayanmaktadır. Gelirlerin 3Ç 2020’ ye göre %70-80 seviyelerinde
artmasını bekliyoruz. FAVÖK marjınında % 4 – 4,5 seviyelerinde gerçekleşmesini bekliyoruz.