POLTK: Politeknik Gelir Tablosu Kar Yazdı

POLTK: Politeknik Gelir Tablosu Kar Yazdı

12 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

POLTK: Politeknik gelir tablosu kar yazdı! Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.10.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 8.995.949,58 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

POLTK: Politeknik Gelir Tablosu Kar Yazdı

Politeknik’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

poltk-politeknik-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco

01 EKİM 2020 – 31 ARALIK 2020 AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

Genel Toplam
31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 30.976.179,97
1-Yurtiçi Satışlar 28.430.548,45
2-Yurtdışı Satışlar 2.276.920,14
3-Diğer Gelirler 268.711,38
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -207.332,71
1-Satıştan İadeler (-) 0,00
2-Satış İskontoları (-) -207.332,71
3-Diğer İndirimler (-) 0,00
C-NET SATIŞLAR 30.768.847,26
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -17.829.689,21
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-) -17.174.510,45
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -655.178,76
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 12.939.158,05
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) -3.792.815,09
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -644.102,95
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1.013.531,64
3-Genel Yönetim Giderleri (-) -2.135.180,50
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 9.146.342,96
F-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 836.166,44
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 222.331,03
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 557.656,79
8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 56.178,62
G-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR -911.684,29
1-Komisyon Giderleri (-) 0,00
2-Karşılık Giderleri (-) 0,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4-Kambiyo Zararları (-) -911.684,29
5-Reeskont Faiz Giderleri 0,00
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar 0,00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -5.538,25
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -5.538,25
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 9.065.286,86
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 29.379,98
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 29.379,98
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -98.717,26
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) -93.564,70
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -5.152,56
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 8.995.949,58
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 8.995.949,58


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909855