POLHO: Polisan Temettü Dağıtımı 2021 Nisan Ayında Başlıyor

POLHO: Polisan Temettü Dağıtımı 2021 Nisan Ayında Başlıyor

2 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

POLHO: Polisan temettü dağıtımı 2021 Nisan ayında başlıyor! Polisan Holding Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 yılında elde edilen gelire dair 2021 yılında gerçekleştirilecek kar payı dağıtım tarihleri belirtildi. Buna göre şirketin kar payı dağıtımları nakdi olarak yapılacak ve gelecek hafta başlayacak. Haberimiz devamında Polisan’ın kar payı dağıtım tarihleri detaylandırılmıştır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

POLHO: Polisan Temettü Dağıtımı 2021 Nisan Ayında Başlıyor

Polisan’dan yapılan açıklama göre temettü dağıtım tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen) – 06.04.2021
  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen) – 06.04.2021
  • Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih – 08.04.2021
  • Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih – 07.04.2021
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
758.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
24.444.152,05
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
122.559.455
28.300.863,11
4. Vergiler ( – )
-4.056.117
6.387.413,08
5. Net Dönem Kârı
126.615.572
21.913.450,03
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
1.095.672,5
1.095.672,5
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
125.519.899,5
20.817.777,53
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
841.825
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
126.361.724,5
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
10.000.000
* Nakit
10.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
115.519.899,5
10.817.777,53
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Karar Tarihi
11.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
01.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922599