PKENT: Petrokent Gelir Tablosunu Açıkladı

PKENT: Petrokent Gelir Tablosunu Açıkladı

11 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

PKENT: Petrokent gelir tablosunu açıkladı! Petrokent Turizm Anonim Şirketi tarafından 11 Şubat 2021 tarihinde yapılan açıklamada; 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosuna 11.02.2021 tarihinde Ankara Defterdarlığı Kavaklıdere Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulduğu belirtildi. Bahse konu gelir tablosuna göre Petrokent 2020 yılını 3.807.896,15 TL zararla kapattı. Petrokent gelir tablosu detaylarını haberimiz devamında inceleyebilirsiniz. Borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

PKENT: Petrokent Gelir Tablosunu Açıkladı

Petrokent gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

pkent-petrokent-gelir-tablosunu-acikladi-2020-2021

A- BRÜT SATIŞLAR 35.675.096,46

1.Yurtiçi Satışlar 32.902.383,31

 1. Diğer Gelirler 2.772.713,15

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -446.552,81

 1. Satıştan İadeler (-) -446.552,81

NET SATIŞLAR 35.228.543,65

C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -36.390.095,67

2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0,00

3.Satılan Hizmet Maliyeti (-) -36.390.095,67

BRÜT SATIŞ KARI VEYA(ZARARI) -1.161.552,02

D- FAALİYET GİDERLERİ (-) -3.761.218,51

 1. Pazarlama, Satış ve Dağ.Giderleri (-) -1.773.670,18
 2. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.987.548,33

FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) -4.922.770,53

E- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN

GELİR VE KARLAR 12.960.315,52

 1. Faiz Gelirleri 26.774,93
 2. Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri 21.978,00
 3. Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
 4. Kambiyo Karları 12.787.661,10
 5. Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
 6. Enflasyon düzeltmesi Karları 0,00
 7. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 123.901,49

ENFLASYON DÜZELTME KARI

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN -11.689.261,98

GİDER VE ZARARLAR (-)

 1. Komisyon Giderleri (-) 0,00
 2. Karşılık Giderleri (-) 0,00
 3. Kambiyo Zararları (-) -11.689.213,28
 4. Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
 5. Enflasyon düzeltmesi Zararları (-) 0,00
 6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -48,70

G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -8.574,98

 1. Kısa Vadeli Borçlanma Gider.(-) -8.574,98

FAALİYET KARI (ZARARI) -3.660.291,97

H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 82.821,17

1.Önceki Dönem Gelir ve Karlar 0,00

 1. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 82.821,17

I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR (-) -230.425,35

 1. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -230.425,35

DÖNEM KARI (ZARARI) -3.807.896,15

J- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-) 0,00

DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) -3.807.896,15