PINSU: Pınar Su Gelir Tablosu Zarar Yazdı

PINSU: Pınar Su Gelir Tablosu Zarar Yazdı

8 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

PINSU: Pınar Su gelir tablosu zarar yazdı! Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Hasan Tahsin Vergi Dairesi’ne sunduğu geçici vergi beyannamesi net 34.545.761,41 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında Pınar Su ve İçecek Sanayi’nin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

PINSU: Pınar Su Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Pınar Su ve İçecek Sanayi’nin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

pinsu-pinar-su-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco

Yukarıdaki gelir tablosunda da görüldüğü üzere Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2020 yılında 346 milyon Türk Lirası seviyesinin üzerinde brüt satış geliri elde etmiştir. Bununla birlikte; satış indirimleri ve satış maliyetleri sonrası brüt satış karı 105 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu tutardan faaliyet giderleri de düşüldükten sonra şirketin faaliyet karı 6,5 milyon TL seviyesinde olmuştur.

Pınar Su ve İçecek’in diğer faaliyetlerden elde ettiği gelir tutarı 6 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşirken, diğer faaliyetlerden ettiği zararlar ise 10,7 milyon Türk Lirası civarında olmuştur. 35 milyon Türk Lirası’nı aşkın finansman gideri yazan şirketin gelir tablosu; 33 milyon TL düzeyini aşkın olağan zar kaydetmiştir.

Bahse konu miktarın üzerine olağan dışı gelirler ile olağan dışı giderler arasındaki fark da yansıtıldığında Pınar Su’nun dönem net zararı 34.545.761,41 TL olarak gerçekleşmiştir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910297