PENGD: Penguen Gıda Gelir Tablosu Açıklandı

PENGD: Penguen Gıda Gelir Tablosu Açıklandı

4 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

PENGD: Penguen Gıda gelir tablosu açıklandı! Penguen Gıda Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 45.486,06 TL gelir kaydetti. Haberimiz devamında Penguen Gıda’nın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

PENGD: Penguen Gıda Gelir Tablosu Açıklandı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

pengd-penguen-gida-gelir-tablosu-aciklandi-2021-kar-payi-temettu

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye
Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.
İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
01/01/2020 – 31/12/2020 DÖNEMİ (TL)

A. BRÜT SATIŞLAR 291.657.744,68
1. Yurtiçi Satışlar 87.329.088,70
2. Yurtdışı Satışlar 196.433.095,18
3. Diğer Gelirler 7.895.560,80
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER -6.823.047,05
1. Satıştan İadeler (-) -3.164.855,61
2. Satış İskontoları (-) -2.246.283,51
3. Diğer İndirimler (-) -1.411.907,93
C. NET SATIŞLAR 284.834.697,63
D. SATIŞLARIN MALİYETİ -221.124.226,28
BRÜT SATIŞ KARI 63.710.471,35
E. FAALİYET GİDERLERİ -27.091.172,61
1. Araştırma Geliştirme Giderleri 0,00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -15.095.712,07
3. Genel Yönetim Giderleri (-) -11.995.460,54
ESAS FAALİYET KARI 36.619.298,74
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR 7.443.000,34
VE KARLAR
1 – Faiz Gelirleri 50.060,05
2 – Reeskont Faiz Gelirleri 657.839,00
3- Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri 0,00
4 – Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
5 – Kambiyo Karları 6.407.964,59
6- İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
9 – Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 327.136,70
G ) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN -30.316.672,67
GİDER VE ZARARLAR (-)
1 – Komisyon Giderleri (-) 0,00
2 – Karşılık Giderleri (-) -1.970.646,80
3- Reeskont Faiz Giderleri (-) -693.520,75
5 – Kambiyo Giderleri (-) -27.563.970,17
6 – Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -88.534,95
H. FİNANSMAN GİDERLERİ -12.754.929,88
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -12.754.929,88
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 990.696,53
I. OLAĞANDIŞI GELİRLER VE KARLAR 252.711,80
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 119.317,17
3. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 133.394,63
J. OLAĞANDIŞI GİDERLER VE ZARARLAR -1.197.922,27
1. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) -102.696,36
2. Diğer Olağandışı Giderler ve Zararlar (-) -1.095.225,91
DÖNEM KARI / ZARARI 45.486,06
K.NET PARASAL POZİSYON KARI(ZARARI) 0,00
L. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL 0,00
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
M. ERTELENMİŞ VERGİ 0,00
1. Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0,00
NET DÖNEM KARI / ZARARI 45.486,06


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908668