PENGD: Penguen Gıda 2021 Yılında Temettü Dağıtacak Mı?

PENGD: Penguen Gıda 2021 Yılında Temettü Dağıtacak Mı?

10 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

PENGD: Penguen Gıda 2021 yılında temettü dağıtacak mı? Penguen Gıda Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 yılında elde edilen dönem karının geçmiş dönem zararlarından mahsup edilmesi ve bu nedenle 2021 yılında kar payı dağıtılmaması kararı alınarak Genel Kurul’a sunulduğu belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Penguen Gıda sermaye tavanı artırımına SPK onay verdi haberi için de buraya göz atılabilir.

PENGD: Penguen Gıda 2021 Yılında Temettü Dağıtmayacak

Penguen Gıda’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; 555.525 TL Dönem karı oluştuğu ve bu tutarın geçmiş dönem zararlarından mahsup edilmesine ve bu nedenle kar dağıtımı yapılmayacağı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
175.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.172.426
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
2.032.453
45.486,06
4. Vergiler ( – )
1.476.928
0
5. Net Dönem Kârı
555.525
45.486,06
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
55.528.583
128.368.440,56
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923604