PEGYO: Pera GYO Sermaye Artırımını Tamamladı

PEGYO: Pera GYO Sermaye Artırımını Tamamladı

8 Şubat 2021 1 Yazar: Nilgün Ciğerci

PEGYO: Pera GYO 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 53.460.000 TL artırılarak 142.560.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin aldığı karar uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığını 8 Şubat 2021 Pazartesi günü yaptığı açıklamada duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklama haberimiz devamında detaylandırılmıştır. Dünya borsa sıralaması 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

PEGYO: Pera GYO Sermaye Artırımını Tamamladı

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

” Şirketimizin 01.12.2020 tarihli ve 298 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 53.460.000 TL artırılarak 142.560.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.01.2021 tarih ve 2/11 sayılı kararı kapsamında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 53.460.000 TL artırılarak 142.560.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin olarak Şirketimizin 02.02.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 263.408,725 TL nominal değerli payların 3 Şubat  ve  4 Şubat 2021 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışa sunulması neticesinde, Birincil Piyasa’da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 263.408,725 TL nominal değerli payların tamamının satışı tamamlandığı 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.

Yeni pay alma hakları haklarının kullandırılmasından 53.196.602,70 TL (3.300.261,186 TL’lik kısmı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’nin Şirketimizden olan nakit ve muaccel alacaklarından mahsup edilmek suretiyle) ve yeni pay alma haklarının kullanımından kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasadaki satıştan 663.809,99 TL olmak üzere sermaye artırımından sağlanan toplam 53.860.412,69 TL fon girişi gerçekleşmiş olup böylelikle sermaye artırımı tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. “