Paranın İcadı Tarihi Para Nasıl Bulundu?

Paranın İcadı Tarihi Para Nasıl Bulundu?

27 Nisan 2020 1 Yazar: Emine Zaman

Para Lidyalılar tarafından icat edilmiştir ve kullanılmıştır. Paranın icadı insanlık tarihinde şüphesiz en önemli gelişmelerden bir tanesidir. İlk basılan para, Lidya’nın başkenti Sardes’ten geçen, Paktalos nehrinin alüvyonlarında bulunan elektron madeninden basılmıştır. Bu elektron madeni altın ve gümüşten oluşmaktadır. Paranın üzerinde ise Lidya Krallığının sembolü olan aslan başı figürü bulunmaktadır. Paranın icadı ve tarihsel gelişimi bu noktadan başlamaktadır diyebiliriz. Paranın İcadı Tarihi Para Nasıl Bulundu başlıklı haberimizde detayları inceleyelim…

Paranın İcadı Tarihi Para Nasıl Bulundu?

Lidyalılar tarafından basılan ilk paranın Kral Alyattes dönemine ait olduğu düşünülmektedir. Basılan bu paralar günümüze kadar elbette pek çok süreçten geçerek değişime uğramıştır. Paranın basıldığı madenin değerlenmesi Karun (Kral Kroisos) dönemine denk gelmektedir. Karun döneminde para, altın ve gümüşten basılarak daha kaliteli hale getirilmiştir.

Paranın İcadı ve Gelişimi

Paranın icadı ve gelişimi için kritik nokta burasıdır denilebilir. Batı medeniyetleri ile yakın ticari ilişkiler içerisinde olan Lidyalılar, paranın icat edilmesi ile daha kolay ticaret yapabilir hale gelmişlerdir ve ticaret de gelişmiştir. Yunanlarla din birliği içerisinde olan Lidyalılar’ın Yunanlarla ticari ilişkileri de gelişmekte idi. Yunanistan’da paranın gümüş madeninden olması zorunluydu ve madeni sikkelerin kullanımı hızla artıyordu. Bu paralar gümüş madeni olduğundan polis şehri damgası ile koruma altına alınmıştır. Yeni bir paranın tedavüle girmesi, Büyük İskender’in Atina’yı işgali ile gerçekleşmiştir. Atina’nın paranın merkezi haline gelmesindeki sebep, Atina’daki demokratik yapı ve ticari piyasadır.

Milattan önce 5. yüzyıldan itibaren paralı ekonomiden bahsedilebilmektedir. Bilindiği üzere para; mal ve hizmetlerin değişim aracı olarak kullanılmaktadır. Para değişim aracı olmanın yanı sıra değer ölçme ve saklama işlevlerini de yerine getirmektedir. Tüm bu özellikleri sayesinde ekonomi değerlendirmelerinde ortak kullanım aracıdır. Günümüzde ekonomilerde madeni para ya da banknotların yanı sıra, kredi kartları ve vadesiz mevduatlar da kullanılmakta ve parayı oluşturan unsurlardan sayılmaktadır.

İslamiyet Döneminde İlk Para Ne Zaman Bastırılmıştır?

İslamiyet döneminde ilk para Hz. Ömer döneminde 639 yılında bastırılmıştır. Hz. Ömer döneminde bastırılan bu paranın da madeni olduğu ve günlük ticareti önemli oranda kolaylaştırdığı bilinmektedir. Ayrıca İslam Devleti’nin 2. Halifesi olan Hz. Ömer tarafından bastırılan para, İslam Devleti’nin egemenliği anlamında da önemli olmuştur.

İlk Kağıt Para Ne Zaman Bastırılmıştır? İlk Kağıt Parayı Kim Bastırmıştır?

Dokuzuncu yüzyıla kadar dünya genelinde kullanılan paraların tamamı metal üzerine darp edilerek üretilmekteydi. Madeni paralar hem eskimemesi açısından, hem de paranın üzerine basıldığı metalin değeri açısından yüzyıllar boyunca yerini diğer para birimlerine kaptırmamıştır.

Bunun yanında global çapta ticaretin gelişmesi ve kağıdın daha geniş alanlarda kullanılmaya başlanılması sonucunda kağıt para icat edilmiştir. Kağıt parayı icat eden millet Çinlilerdir. Dünyada ilk kez Çin’de 806 yılında basılan kağıt paranın küresel çapta yaygınlık kazanması ise 800 yıldan fazla bir zaman almıştır.

Kağıt paranın Avrupa’da basılmaya başlanması 1660 yılında gerçekleşmiştir. Avrupa’da kağıt para ilk kez İsveç’te basılarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde süper güç olarak tanımlanan Amerika’da ise kağıt para ancak 18. yüz yılda basılmaya başlanmıştır.

Para, bir ülkenin ekonomik bağımsızlığını, özgürlüğünü ifade ettiği için, pek çok ülkenin kendine ait para birimi bulunmaktadır. Bu yüzden dünyada 160’tan fazla para birimi bulunmaktadır. Kağıt paraların gelişimi çok geç olsa da, hali hazırda dünya üzerinde dolaşımda olan paraların büyük kısmı kağıttır. Paranın İcadı Tarihi Para Nasıl Bulundu haberi akabinde parayla ilgili en güncel haberler için de buraya göz atabilirsiniz.