PAPIL: Papilon Savunma 2021 Temettü Ödemesi Ne Zaman?

PAPIL: Papilon Savunma 2021 Temettü Ödemesi Ne Zaman?

10 Temmuz 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

PAPIL: Papilon Savunma 2021 temettü ödemesi tarihleri ile ilgili şirketten açıklama yapıldı. Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada; şirketin 2020 yılında elde ettiği net kar üzerinden 500 bin TL brüt kar payı dağıtımı yapacağı belirtildi. Papilon Savunma 2021 kar payı ödemeleri önümüzdeki ay (Ağustos 2021) gerçekleştirilecek. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca PAPIL haberleri için de buraya göz atılabilir.

PAPIL: Papilon Savunma 2021 Temettü Ödemesi Ne Zaman?

Papilon Savunma Güvenlik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirket’imiz Yönetim Kurulu sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan 31.12.2020 mali tablolarına göre 8.924.978,30 TL net dağıtılabilir dönem karından, toplam 500.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılması hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. ”

Kar payı ödeme tarihleri ise şirket tarafından aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen): 08.2021
  • Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih: 08.2021
  • Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih: 08.2021
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
34.375.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.821.494,23
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
10.641.843
12.213.334,18
4. Vergiler ( – )
1.194.151
1.544.060,77
5. Net Dönem Kârı
9.447.692
10.669.273,91
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
533.463,7
533.463,7
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
8.914.228,3
10.135.810,21
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
8.914.228,3
10.135.810,21
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10.750
10.750
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
8.924.978,3
10.146.560,21
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
500.000
500.000
* Nakit
500.000
500.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
8.424.978,3
9.646.560,21
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950100