PAGYO: Panora GYO Kar Payı Dağıtım Tarihlerini 2021 İçinde YK Belirleyecek

PAGYO: Panora GYO Kar Payı Dağıtım Tarihlerini 2021 İçinde YK Belirleyecek

28 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

PAGYO: Panora GYO kar payı dağıtım tarihlerini 2021 içinde YK belirleyecek! Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; kar payı dağıtımı ile ilgili olarak taksit sayısını ve ödeme tarihlerini Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği belirtildi. Haberimiz devamında şirketten yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Panora AVM kira geliri pandemiden etkilendi haberi için de buraya göz atılabilir.

PAGYO: Panora GYO Kar Payı Dağıtım Tarihlerini 2021 İçinde YK Belirleyecek

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yapılan Genel Kurul Toplantısında; Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
87.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
48.553.593,92
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
29.292.519
30.458.854,16
4. Vergiler ( – )
-140.755
0
5. Net Dönem Kârı
29.433.274
30.458.854,16
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
29.433.274
30.458.854,16
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
349.900
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
29.783.174
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.489.158,7
* Nakit
1.489.158,7
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
1.489.158,7
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
20.695.841,3
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.783.500
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
5.464.774
6.490.354,16
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Karar Tarihi
26.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
26.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
6 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Stopaj Kesintisi bulunmamaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

Stopaj Kesintisi bulunmamaktadır.

” ÖNEMLİ : KAR PAYI DAĞITMI TAKSİT SAYISI VE TARİHLERİ TEMSİLEN GİRİLMİŞ OLUP TARİH TAKSİT SAYISI VE TARİHİ DEĞİŞİKLİK ARZEDECEKTİR. İlgili hususlar Genel Kurul kararı sonrası belirginleştikçe güncellenecektir. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921283