PAGYO: Panora GYO Gelir Tablosu 30 Milyon TL Kar Yazdı

PAGYO: Panora GYO Gelir Tablosu 30 Milyon TL Kar Yazdı

2 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

PAGYO: Panora GYO gelir tablosu 30 milyon TL kar yazdı! Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01/01/2020-31/12/2020 dönemine ait gelir tablosu net 30.458.854,16 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Panora’nın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Panora AVM kira geliri haberi için de buraya göz atılabilir.

PAGYO: Panora GYO Gelir Tablosu 30 Milyon TL Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

pagyo-panora-gyo-gelir-tablosu-30-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-temettu-kar-payi-zaman-tarih

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

Cari Dönem
31.12.2020

A- 45.287.533,28
1- 44.329.645,04
2-
3- 957.888,24
B- (2.791.166,31)
1- (200.219,26)
2- (2.590.947,05)
3-
C- 42.496.366,97
D- (8.393.632,33)
1-
2-
3- (8.393.632,33)
4-
34.102.734,64
E- (5.042.325,62)
1-
2- (3.762.470,44)
3- (1.279.855,18)
29.060.409,02
F- 1.718.148,00
1-
2-
3- 1.398.372,66
4-
5-
6-
7- 319.775,34
8-
9-
G- (350.436,44)
1-
2-
3-
4- (350.436,44)
5-
6-
H- (5.197,50)
1- (5.197,50)
2-
30.422.923,08
I- 122.561,95
1-
2- 122.561,95
J- (86.630,87)
1-
2-
3- (86.630,87)
30.458.854,16
K- 0,00
30.458.854,16
Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Not: Şirketimiz, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve yukarıda sunulan 31/12/2020 Tarihli Ayrıntılı
Gelir Tablosunu, Kurum Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak bağlı olduğu vergi dairesine bildirmiştir.
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
Önceki Dönem Gelir ve Karları
Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar
OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
Kambiyo Zararları (-)
Reeskont Faiz Giderleri (-)
Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
Reeskont Faiz Gelirleri
Diğer Olağan Gelir ve Karlar
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
Komisyon Giderleri (-)
Karşılık Giderleri (-)
Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri
Faiz Gelirleri
Komisyon Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Menkul Kıymet Satış Karları
Kambiyo Karları
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
DİĞER FAALİYETLERDEN OLĞAN GELİR VE KARLAR
İştiraklerden Temettü Gelirleri
Satılan Mamüller Maliyeti (-)
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
Satılan Hizmet Maliyeti (-)
Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
FAALİYET GİDERLERİ (-)
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
Satıştan İadeler (-)
Satış Iskontaları (-)
Diğer İndirimler (-)
NET SATIŞLAR
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
BRÜT SATIŞLAR
Yurtiçi Satışlar
Yurtdışı Satışlar
Diğer Gelirler


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910507