OZGYO: Özderici GYO Kira Açıklaması

OZGYO: Özderici GYO Kira Açıklaması

29 Ocak 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

OZGYO: Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 29 Ocak 2021 Cuma günü; “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında özel durum açıklaması” yaptı. Özderici GYO tarafından yapılan açıklama haberimiz devamında yer almaktadır. Borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler listesi 2021 için de buraya göz atabilirsiniz.

OZGYO: Özderici GYO Kira Açıklaması

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 37’inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında özel durum açıklamasıdır.

Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin kiralama işlemlerinde, Tebliğ değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce 2015 yılından itibaren farklı tarihlerde ilişkili taraf olmayan gerçek ve tüzel kişilere kiralanan ve kira artışlarına getirilen sınırlamalar sebebiyle fiilî kira bedeli güncel kira ekspertiz değerlerinin altında kalan bazı uzun süreli kiralamalarda münferit şekilde kira ekspertiz değerinin % 95’inin altında kalan örnekler bulunmakla birlikte, 31.12.2020 tarihi itibariyle Şirketimizin portföyünde bulunan Nuvo Dragos projesindeki 429 adet konutun aylık toplam kira gelirlerinin yıllık ortalamasının ekspertiz raporunda belirtilen değerler ile karşılaştırılmasında Tebliğ’de belirlenen %95 sınırının üstünde kaldığı görülmektedir.

Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan satış işlemlerinde; Tebliğ’de belirtilen ekspertiz değerinin % 95’inin altında bir satış bulunmamakta ve aynı dönemde Şirketimiz portföyüne bir gayrimenkul alım işlemi bulunmamaktadır.

Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur. ”