OTKAR: Otokar 2021 İlk 3 Aylık Konsolide Faaliyet Raporunu Yayımladı

OTKAR: Otokar 2021 İlk 3 Aylık Konsolide Faaliyet Raporunu Yayımladı

23 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

OTKAR: Otokar 2021 ilk 3 aylık konsolide faaliyet raporunu yayımladı… Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi tarafından 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ilişkin faaliyet raporu şirketin resmi internet sitesi üzerinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Haberimiz devamında faaliyet raporunun “finansal sonuçlar” kısmına dair detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

OTKAR: Otokar 2021 İlk 3 Aylık Konsolide Faaliyet Raporunu Yayımladı

Şirketin 3 aylık faaliyet raporunun “finansal sonuçlar” bölümü aşağıdaki gibidir. Raporun tamamı şirketin resmi internet sitesinden ya da haberimizin sonunda yer alan resmi KAP bildiriminde bulunan PDF indirilerek incelenebilir.

“ FİNANSAL SONUÇLAR

Şirketimiz, 2021 yılı ilk üç aylık faaliyetlerine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak hazırlanan konsolide özet finansal tablolarını kamuoyuna sunmaktadır.

2021 yılı ilk çeyrek faaliyet sonuçlarımızı gösteren mali tablolar, açıklayıcı notlar ve rasyolar ayrıca bilgilerinize sunulmuştur.

Şirketimizin 2021 yılı ilk üç aylık konsolide cirosu 877.242 bin TL, brüt karı 280.503 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablolara göre, şirketimiz 2021 yılı ilk çeyreğinde 104.466 bin TL vergi öncesi kar ve 107.444 bin TL net dönem karı elde etmiştir. ”


Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi 2021’in 3 Aylık Konsolide Faaliyet Raporu haberi için kaynak ve PDF üzerinden raporun tamamını inceleyebilmek için: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930593