OSTIM Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalanması

OSTIM Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalanması

8 Ocak 2021 0 Yazar: Suat Bulut

OSTİM Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi; “Kat Karşılığı ve Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi İmzalanması Hakkında” Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a açıklamada bulundu. OSTIM kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanması KAP bildirimi aşağıda yer almaktadır. Borsa sektörlere göre şirketler listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

OSTIM Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İmzalanması

OSTIM KAP açıklaması şu şekildedir:

“ Yönetim Kurulumuz 01.02.2020 tarihinde Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Arsa Sahipleri) ile Kat Karşılığı İnşaat Projesi konusunda görüşmeler başlatılmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulumuz, Proje üzerinde muhtelif görüşme, müzakere ve pazarlık yapılması gerektiğinden, sürecin ne kadar uzayacağının ve nasıl sonuçlanacağının bilinmemesi, bu süreçte yatırımcılarımızın yanlış yönlendirilmemesini teminen görüşmelere başlama açıklamasının ertelenmesine ve sözleşme imzalandığı gün açıklama yapılmasına karar vermiştir.

Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mülkiyetinde bulunan 42798 Ada 7 Parsel arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yapılması hususunda bugün itibariyle anlaşma imzalanmıştır. Sözleşme, aynı grubun diğer şirketi Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye tahsisli Sincan 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan arsada fabrika binası yapımını da kapsamaktadır. Şirketimizle Arsa Sahipleri arasında 08.01.2021 tarihinde imzalanan “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”nin detayları aşağıda verilmiştir:

  • Arsa Sahiplerinin mülkiyetinde bulunan imarın 42798 Ada 7 Parsel (18.561 m2 arsa) ve 100516 Ada 33 Parselde (12.226 m2 arsa) kat karşılığı inşaat yapım işinin Şirketimiz tarafından üstlenilmesine,
  • 100516 Ada 33 Parsel üzerinde yapılacak fabrika binasının tamamının Arsa Sahiplerine bırakılmasına,
  • 42798 Ada 7 Parsel üzerinde yapılacak inşaatın %45’inin gayrimenkul olarak şirketimizin olmasına, kalan %55’lik kısmın 20/55’inin Şirketimizin, 35/55’inin arsa sahiplerinin olacak şekilde hasılat paylaşımı esasına göre (toplamda 42798 Ada 7 Parselde yapılacak inşaatın %65’inin Şirketimizin, %35’inin Arsa Sahiplerinin olacak şekilde) paylaşılmasına,

karar verilmiştir. ”

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898577