ORMA: Orma Orman Gelir Tablosu Açıklandı

ORMA: Orma Orman Gelir Tablosu Açıklandı

19 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ORMA: Orma Orman gelir tablosu açıklandı! ORMA Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosunun da yer aldığı belirtildi. 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosunda şirketin 6 milyon TL’den fazla net gelir elde ettiği görüldü. Haberimiz devamında Orma Orman’ın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır. Borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

ORMA: Orma Orman Gelir Tablosu Açıklandı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

orma-orma-orman-gelir-tablosu-aciklandi-2021-kar-payi-temettu

“Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına
göre düzenlenmemiştir.”
ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR 509.987.466,09
1. Yurtiçi Satışlar 361.009.484,68
2. Yurtdışı Satışlar 148.971.862,98
3. Diğer Gelirler 6.118,43
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 959.842,49
1. Satıştan İadeler (-) 698.474,30
2. Satış İskontoları (-) 38.784,71
3. Diğer İndirimler (-) 222.583,48
C- NET SATIŞAR 509.027.623,60
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 385.375.243,77
1. Satılan Mamüller Maliyeti (-) 385.360.374,55
2. Satılan Ticari Mallar maliyeti (-) 1.500,00
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 13.369,22
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 123.652.379,83
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 48.070.801,37
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 30.655.763,70
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 17.415.037,67
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 75.581.578,46
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR 58.215.337,07
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3. Faiz Gelirleri 1.286.197,16
4. Komisyon Gelirleri 0,00
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 662.783,15
6. Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7. Kambiyo Karları 53.947.783,96
8. Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9. Enflasyon Düzeltme Karları 0,00
10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 2.318.572,80
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 88.662.455,06
1. Komisyon Giderleri 0,00
2. Karşılık Giderleri 0,00
3. Menkul Kıymet Satış Zararları 0,00
4. Kambiyo Zararları 88.569.724,12
5. Reeskont Faiz Giderleri 0,00
6. Enflasyon Düzeltme Zararları 0,00
7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar 92.730,94
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 37.643.378,37
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 37.643.378,37
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 7.491.082,10
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.937.239,68
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.937.239,68
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 3.388.718,62
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 22.166,24
2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 0,00
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 3.366.552,38
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 6.039.603,16
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 6.039.603,16


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910713