ORGE: Dudullu-Bostancı Metro Projesinde 1,5 Milyon Euro’luk Ek İş Aldı

ORGE: Dudullu-Bostancı Metro Projesinde 1,5 Milyon Euro’luk Ek İş Aldı

4 Ekim 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ORGE: Dudullu-Bostancı Metro Projesinde 1,5 milyon Euro’luk ek iş aldı… Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada; Dudullu-Bostancı Metro Projesinde ilave iş alınmasına yönelik sözleşme imzalandığı belirtildi. Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde, İMES ve MODOKO istasyonları elektrik işlerine ilişkin 1.504.328,49 Euro+KDV tutarındaki sözleşme karşılığı işlerin 365 günde bitirilmesinin planlandığı vurgulandı. Şirket tarafından; imzalanan yeni sözleşme ile birlikte Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde toplam sözleşme büyüklüğünün 4.151.346,79 Euro+KDV seviyesine ulaştığı deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca ORGE haberleri için de buraya göz atılabilir.

ORGE: Dudullu-Bostancı Metro Projesinde 1,5 Milyon Euro’luk Ek İş Aldı

Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

01.09.2021 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde, İMES ve MODOKO istasyonları elektrik işlerine ilişkin 1.504.328,49 Euro+KDV tutarındaki teklifimize ilişkin olarak, İşveren Şenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu.

Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 365 günde bitirilmesi planlanmaktadır.

Böylece Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde toplam sözleşme büyüklüğümüz 4.151.346,79 Euro+KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Şenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/07/2018
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966553