OLMIP: Olmuksan Haber ve Söylentilere Dair Açıklama Yaptı!

OLMIP: Olmuksan Haber ve Söylentilere Dair Açıklama Yaptı!

17 Ocak 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından haber ve söylentilere dair Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a açıklamada bulunuldu. Söz konusu açıklama içeriğimizin devamında yer almaktadır. Borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri için de buraya göz atabilirsiniz.

Olmuksan Haber ve Söylentilere Dair Açıklama Yaptı!

Olmuksan tarafından 15 Ocak 2021 Cuma günü Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklama şu şekildedir.

“ Çoğunluk pay sahibimiz I.P. Container Holdings (Spain) S.L.’den (“IPCH”) bize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

5 Ocak 2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklama neticesinde yatırımcılardan çeşitli sorular iletilmiştir. Bu kapsamda tarafımıza iletilen sorulardaki bazı noktalara netlik kazandırmak amacıyla bu özel durum açıklaması yapılmaktadır.

27 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Olmuksan payları hakkında borsada IPCH tarafından yapılacak olan satış süreci “sermaye piyasası mevzuatı (örneğin işlem yasaklı dönem) ve geçerli piyasa koşulları kapsamındaki kısıtlamalara tabidir.” Tüm yatırımcıların malumu olduğu üzere, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin (VI-104.1) “Yasaklı dönem” başlıklı 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu konuda almış olduğu 28 Mayıs 2014 tarihli 16/514 sayılı ilke kararı uyarınca, 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablo ve raporların kamuya açıklanmasına kadar, IPCH borsada bir pay satışı yapması, piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir. Bu kısıtlama, 31 Aralık 2020 tarihini takip eden ilk işlem günü olan 4 Ocak 2021 tarihinde başlamıştır. 27 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Olmuksan payları hakkında borsada IPCH tarafından yapılacak olan satış süreci “sermaye piyasası mevzuatı (örneğin işlem yasaklı dönem) ve geçerli piyasa koşulları kapsamındaki kısıtlamalara tabidir.” Tüm yatırımcıların malumu olduğu üzere, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin (VI-104.1) “Yasaklı dönem” başlıklı 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu konuda almış olduğu 28 Mayıs 2014 tarihli 16/514 sayılı ilke kararı uyarınca, 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablo ve raporların kamuya açıklanmasına kadar, IPCH borsada bir pay satışı yapması, piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir. Bu kısıtlama, 31 Aralık 2020 tarihini takip eden ilk işlem günü olan 4 Ocak 2021 tarihinde başlamıştır.

Tüm benzer birleşme ve devralma süreçlerinde olduğu gibi, IPCH ile Mondi Corrugated B.V. arasında 4 Ocak 2021 tarihinde imzalanan hisse alım satım sözleşmesi, Olmuksan’ın yönetim kontrolünün IPCH tarafından Mondi’ye devrinden önce IPCH tarafından gerçekleştirilecek çeşitli işlemlere kısıtlama getirmektedir. Bu kısıtlamalar, yine küresel çapta kabul gören birleşme ve devralma prensipleri ve teamüllerine uygun olarak, hisse alım satım sözleşmesinde belirtilen pay adedinin değişmesine yol açabilecek pay satışı yapılmasını da içermektedir. Bu kapsamda hisse alım satım sözleşmesinde belirtilen pay adedi ve oranı, IPCH ve potansiyel alıcı tarafından 5 Ocak 2021 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Kısaca, IPCH hem tüm piyasa katılımcıları ve yatırımcıların bilgi dahilindeki uygulanan sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde borsada ek pay satışı yapmak konusunda sınırlanmıştır, hem de küresel birleşme ve devralma piyasa şart ve teamüllerine uygun olarak hisse alım satım sözleşmesi kapsamında kısıtlamalar bulunmaktadır.

Birleşme ve devralma işleminin tamamlanması sonrasında, Borsa İstanbul’da herhangi bir pay satışı olup olmayacağına ilişkin karar Olmuksan paylarını devralacak olan potansiyel alıcı tarafından verilecektir. Yalnızca bu yönetim kontrolünü devralan tarafın bu konuda herhangi bir karar alma yetkisi olacaktır. Doğal olarak, bu işlemdeki hedef ortaklık olan Olmuksan veya satıcı pozisyonda bulunan IPCH’in potansiyel alıcının atacağı adımlarla ilgili herhangi bir soruyu cevaplandırma yetkisi ve imkanı bulunmamaktadır. Sermaye piyasası mevzuatı bahsi geçen bilgiye ilişkin yapılacak açıklamaların ne şekilde ve ne zaman yapılacağına ilişkin temel çizgileri belirlemektedir.

Yine 27 Ekim 2020 tarihli özel durum açıklamamızda yer alan, Olmuksan payları hakkında borsada IPCH tarafından yapılacak olan satış sürecinin “sermaye piyasası mevzuatı (örneğin işlem yasaklı dönem) ve geçerli piyasa koşulları kapsamındaki kısıtlamalara tabi olacağı” noktasını hatırlatıp, IPCH’in geçmiş özel durum açıklamalarına uygun hareket ettiğini belirtmek isteriz. Zira IPCH, borsada satış için yetkili kuruluşuna vermiş olduğu emirlerde günlük bazda herhangi bir işlem sınırı belirtmemiştir. IPCH tarafından ilgili yetkili kuruluşuna verilen emirlerde yalnızca toplam bir sınırlama belirtilmiş (bahsi geçen yüzde 10 sınırı), ve günlük bazda gerçekleşecek olan işlemlere ilişkin sınırlama belirtilmemiştir. Bu çerçevede günlük bazda gerçekleşen, ve böylece hisse alım satım sözleşmesi imzası ve yasaklı dönem başlayana kadar gerçekleşen, işlemlerin boyutu, tamamen piyasanın derinliği ile belirlenmiştir. Bu da özel durum açıklamamızda belirtmiş olduğumuz “geçerli piyasa koşulları kapsamındaki kısıtlamalara” işaret etmektedir. ”