OECD ve ILO Kayıt Dışı İstihdam Oranı Raporunu Açıkladı!

OECD ve ILO Kayıt Dışı İstihdam Oranı Raporunu Açıkladı!

29 Kasım 2019 0 Yazar: Şerife Uslu

OECD ve ILO kayıt dışı istihdam oranını açıkladı. Kayıt dışı istihdam tüm dünyada hatırı sayılır bir seviyeye ulaşmış durumda. Yayımlanan rapora göre gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 70 seviyelerinde. Gelişmiş ülkelerde bile kayıt dışı istihdam yüzde 18!

OECD ve ILO Kayıt Dışı İstihdam Oranı En Yüksek Sektör Tarım!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kayıt dışı ekonomiye ilişkin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 70 seviyelerinde bulunuyor. Tahminlere göre kayıt dış istihdamın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) önemli oranda katkısı bulunmakta. Yayımlanan rapora göre istihdam edilen nüfusun yüzde 61’lik kısmı kayıt dışılıktan etkileniyor ve küresel çapta şirketlerin yüzde 81 de kayıt dışı.

OECD ve ILO’nun yayımladığı rapora göre kayıt dışı istihdam bulunan ülkelerin yüzde 55’lik diliminde kayıt dışı çalışan kadın oranının fazlalığı göze çarpıyor. İlgili rapora göre kayıt dışı istihdam her ekonomide görülmekte. Buna göre kayıt dışı istihdam kendi hesabına çalışan 5 kişiden 4’ünü, 5 çalışandan ikisini ve 2 iş verenden birini etkiliyor.

Söz konusu rapora göre kayıt dışı ekonominin en fazla görüldüğü sektörler tarım sektörü ile sanayi sektörü olarak açıklanmıştır. Tarım sektöründe kayıt dışı istihdam yüzde 94; sanayi sektöründe ise bu oran yüzde 57. Kayıt dışı istihdam en fazla yaşlılarda görülmektedir. 60 yaş üzeri insanların ve 15 yaş altı çocukların yüzde 60’lık kısmı gelişmekte olan ülkelerde, tamamı kayıt dışı hane halklarında yaşamaktadır. Kayıt dışı istihdam ile eğitimsizlik doğru orantılı ilerlemektedir. Şöyle ki, eğitimsiz işçilerin yüzde 94’lük kısmı kayıt dışı çalıştırılıyor. Lise mezunu çalışanların yüzde 52’lik, üniversite mezunu işçilerin ise yüzde 24’lük kısmı kayıt dışı çalıştırılmaktadır.

TÜİK tüketici güven endeksi kasım ayı verileri için buraya göz atabilirsiniz.