NTGAZ: Naturelgaz Temettü 2021 Ödemesi Haftaya Yapılacak

NTGAZ: Naturelgaz Temettü 2021 Ödemesi Haftaya Yapılacak

25 Haziran 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

NTGAZ: Naturelgaz temettü 2021 ödemesi haftaya yapılacak… Naturelgaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada; şirketin 2020 yılında elde ettiği net kara binaen kar payı dağıtımını haftaya (28 Haziran 2021) gerçekleştirileceği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca tüm temettü haberleri için de buraya göz atılabilir.

NTGAZ: Naturelgaz Temettü 2021 Ödemesi Haftaya Yapılacak

Firmadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 1. TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 90.198.685,-TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 36.981.608,61 -TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek;

a) Şirket Esas Sözleşmesinin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına,

b) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde ait gerekli yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 3.500.222,02 -TL’nin ve geçmiş dönem karlarından gelen toplam 28.999.777,98 -TL’nin böylelikle toplamda 32.500.000,-TL’nin, pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılmasına,

c) Kar payı ödeme tarihinin 28.06.2021 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
115.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.478.622,72
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
90.198.685
36.981.608,61
4. Vergiler ( – )
0
0
5. Net Dönem Kârı
90.198.685
36.981.608,61
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
35.861.457
33.297.164,38
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
184.222,21
184.222,21
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
54.153.005,79
3.500.222,02
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
54.153.005,79
3.500.222,02
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
300.856
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
54.453.861,79
3.500.222,02
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
5.750.000
5.750.000
* Nakit
5.750.000
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
26.750.000
26.750.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
2.675.000
2.675.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
18.978.005,79
15.419.813,68
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
47.094.591,66