Nafaka Türleri Bütün Nafaka Çeşitleri ve Nafaka Alma

Nafaka Türleri Bütün Nafaka Çeşitleri ve Nafaka Alma

20 Nisan 2020 4 Yazar: Emine Zaman

Nafaka meselesi her dönemin en güncel konusu olmaya devam ediyor. Boşanmaların her geçen gün artması nafaka meselesinin daha sık gündeme gelmesini sağlıyor. Bununla birlikte nafakanın sadece boşanmalarda gündeme gelen bir olgu olmadığından pek çok insan haberdar değil. Zira insanlar boşanma aşamasında nafaka talep edebildikleri gibi, fakirlik ya da yoksulluk durumunda da yakınlarından nafaka talep edebilmekteler. Peki kaç çeşit nafaka vardır? Bütün nafaka türlerini içeriğimizde sizin için derledik, işte Nafaka Türleri Bütün Nafaka Çeşitleri ve Nafaka Alma…

Nafaka Türleri Bütün Nafaka Çeşitleri ve Nafaka Alma

Kanunlarımızla belirlenmiş 4 farklı nafaka bulunmaktadır. Bu nafakaların 3’ü doğrudan ya da dolaylı olmak üzere boşanma süreci ile alakalıdır. Bir nafaka türü ise boşanma sürecinden bağımsız olarak, fakirlik çeken hemen her bireyi ilgilendirmektedir. Bahse konu 4 nafaka türü; tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu 4 nafaka türüne de kısa kısa değinelim.

Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakası boşanma davası açılması ile gündeme gelen ilk nafaka türüdür. Boşanma davası açılması sonrasında eşlerden birisinin maddi olarak sıkıntı yaşayacağını düşünen mahkeme, diğer eşin tedbiren nafaka ödemesine hükmedebilmektedir. Tedbir nafakası için verilen karar, boşanma davasında çıkan kararın kesinleşmesine kadar geçerliliğini korumaktadır. Boşanma davası süresince varsa çocukların bırakıldığı eşe çocuklar için tedbir nafakası bağlanılması da sık karşılaşılan bir uygulamadır. Tedbir nafakası detayları için buraya göz atabilirsiniz.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Boşanma davasının sona ermesinin akabinde eşlerden birinin maddi durumunda evlilik sürecine nispeten hatrı sayılır seviyede düşüş olacaksa mahkeme yoksulluk nafakasına karar vermektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesinde yoksulluk nafakası tanımlanmıştır. İlgili madde; “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha fazla olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” denmektedir.

Yoksulluk nafakasında dikkat edilecek husus “kusur” meselesidir. Pek çok vatandaşın tepkisini çeken nokta ise “süresiz” ibaresidir. Bununla birlikte yoksulluk nafakasının taraflardan birisinin talebi olmadan mahkeme tarafından kendiliğinden bağlanmayacağı unutulmamalıdır.

İştirak Nafakası Nedir?

Boşanma gerçekleşen evlilikte çocuk var ise, çocuğun velayetinin bırakıldığı tarafa mahkemece diğer eşten bir nafaka bağlanabilmektedir. Bu nafakaya iştirak nafakası denmektedir. İştirak nafakası için taraflardan çocuğun velayeti alan tarafın talebi olmasa dahi mahkeme iştirak nafakası bağlanması için karar verebilmektedir.

Yardım Nafakası Nedir?

Yardım nafakası doğrudan evlilik ile bağlantılı olmayan tek nafaka türüdür. Akrabaların yardımlaşmasını amaçlayan ve bunun zorunluluk olduğunu belirten yardım nafakasına göre fakirlik çeken kişiye yakın akrabaları maddi yardım yapmak durumundadırlar. Yardım nafakası; yardıma muhtaç kişinin talebi üzerine varsa çocuklarından, yoksa anne ya da babasından, onlar da yoksa kardeşlerinden kişiye nafaka bağlanmasıdır.