MZHLD: Mazhar Zorlu Holding Gelir Tablosu Kar Yazdı

MZHLD: Mazhar Zorlu Holding Gelir Tablosu Kar Yazdı

8 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

MZHLD: Mazhar Zorlu Holding gelir tablosu kar yazdı! Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde firmanın gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 12.852.522,92 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

MZHLD: Mazhar Zorlu Holding Gelir Tablosu Kar Yazdı

Mazhar Zorlu Holding’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

mzhld-mazhar-zorlu-holding-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-tarihleri-bilanco

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
31.12.2020
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

31.12.2020

A- BRÜT SATIŞLAR 4.088.665,24
1- YURTİÇİ SATIŞLAR 3.689.405,42
2- YURTDIŞI SATIŞLAR –
3- DİĞER GELİRLER 399.259,82
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00
1- SATIŞDAN İADELER –
2- SATIŞ İSKONTOLARI –
3- DİĞER İNDİRİMLER –
C- NET SATIŞLAR 4.088.665,24
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 0,00
1- SATILAN MAMULLER MALİYETİ –
2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ –
3- SATILAN HİZMET MALİYETİ –
4- DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ –
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 4.088.665,24
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -3.560.763,83
1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ –
2- PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ –
3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (3.560.763,83)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 527.901,41
F- DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR VE KARLAR 13.514.284,14
1- İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ –
2- BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ –
3- FAİZ GELİRLERİ 63,97
4- KOMİSYON GELİRLERİ 121.506,04
5- KONUSU KALMAMIŞ KARŞILIKLAR –
6- MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 13.364.962,19
7- KAMBİYO KARLARI –
8- REESKONT FAİZ GELİRLERİ –
9- ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI –
10- DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 27.751,94
G- DİĞER FAALİYET OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-) 0,00
1- KOMİSYON GİDERLERİ –
2- KARŞILIK GİDERLERİ –
3- MENKUL KIYMETLER SATIŞ ZARARLARI –
4- KAMBİYO ZARARLARI –
5- REESKONT FAİZ GİDERLERİ –
6- ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI –
7- DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR –
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -318.511,85
1- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (318.511,85)
2- UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ –
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 13.723.673,70
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 36.122,92
1- ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI –
2- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI 36.122,92
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-) -84.876,72
1- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI –
2- ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (359,32)
3- DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (84.517,40)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 13.674.919,90
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. (822.396,98)
DÖNEM NET KARI – 12.852.522,92


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910200