MTRKS: Matriks Temettü Dağıtımı 2021 Temmuz’da

MTRKS: Matriks Temettü Dağıtımı 2021 Temmuz’da

30 Haziran 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

MTRKS: Matriks temettü dağıtımı 2021 Temmuz’da… Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından 2020 yılında elde edilen net kar üzerinden yapılacak temettü dağıtımının tarihi açıklandı. Şirketten geçilen bildirimde kar payı ödemelerinin 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılmasının planlandığı deklare edildi. Matriks kar payını hem nakit hem de pay biçiminde gerçekleştirecek. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Farklı şirketlerin temettü haberleri için de buraya göz atılabilir.

MTRKS: Matriks Temettü Dağıtımı 2021 Temmuz’da

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi’nden konu hakkında yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki hususu karar altına almıştır.

25.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kar payı dağıtımına ilişkin alınan karar doğrultusunda, dağıtılmasına karar verilen net 5.000.000 TL tutarındaki karın, 05.07.2021 tarihinde ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
19.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.646.306,29
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
16.128.332
17.331.823,05
4. Vergiler ( – )
22.683
5. Net Dönem Kârı
16.151.015
17.331.823,05
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
807.550,75
866.591,15
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
15.343.464,25
16.465.231,9
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
15.343.464,25
16.465.231,9
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
975.000
975.000
* Nakit
975.000
975.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
4.907.352,94
4.907.352,94
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
490.735,29
490.735,29
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
8.970.376,02
10.092.143,67
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945028