MRSHL: Marshall Boya Gelir Tablosu Kar Yazdı

MRSHL: Marshall Boya Gelir Tablosu Kar Yazdı

24 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

MRSHL: Marshall Boya gelir tablosu kar yazdı! Marshall Boya ve Vernik Sanayii Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde firmanın gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi gelir tablosu 1,150,196,837.96 TL brüt satış geliri kaydederken net 28,534,769.72 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yar almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

MRSHL: Marshall Boya Gelir Tablosu Kar Yazdı

Marshall Boya’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

mrshl-marshall-boya-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

31/12/2020
A- BRÜT SATIŞLAR 1,150,196,837.96
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 1,112,826,051.74
601 YURTDIŞI SATIŞLAR 34,706,747.99
602 DİĞER GELİRLER 2,664,038.23
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 643,698,319.02
610 SATIŞTAN İADELER (-) –
611 SATIŞ İSKONTOLARI(-) 643,698,319.02
612 DİĞER İNDİRİMLER –
C- NET SATIŞLAR 506,498,518.94
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 350,881,322.10
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ(-) 249,640,449.68
621 SATILAN TİCARİ MAL MLY (-) 101,240,872.42
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ –
623 DİĞER SATIŞ MALİYETİ(-) –

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 155,617,196.84
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 107,253,048.30
630 AR-GE GİDERLERİ(-) –
750 AR-GE MERKEZİ GİDERLERİ –
631 PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLE(-) 93,338,395.67
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-) 13,914,652.63

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 48,364,148.54

F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 53,708,757.12
640 İŞTIRAKLERDEN TEMETTÜ GELIRLERI –
641 BAĞLI ORTAKLIK TEMETTÜ GELIRLERI –
642 FAİZ GELİRLERİ 1,051,545.31
643 KOMISYON GELIRLERI –
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 154,959.37
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI –
646 KAMBİYO KARLARI 46,925,248.26
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ –
649 FAAL İLG DİĞ OLAĞAN GEL VE KARLAR 5,577,004.18
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) 45,940,395.28
653 KOMİSYON GİDERLERİ (-) –
654 KARŞILIK GİDERLERİ (-) 149,711.37
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) –
656 KAMBİYO ZARARLARI (-) 30,487,007.04
657 REESKONT FAİZ GİDERİ(-) –
658 ENFLASYON DÜZELTMESI ZARAR(-) –
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 15,303,676.87
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 27,233,383.46
660 KISA VADELİ FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 27,233,383.46
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERI (-) –
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 28,899,126.92
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR –
671 ÖNCEKI DÖNEM GELİR VE KARLARI –
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 364,357.20
680 ÇALIŞILMAYAN KISIM GİDER VE ZARAR(-) –
681 ÖNCEKI DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) –
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 364,357.20
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 28,534,769.72


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910552