MERCN: Mercan 17 Milyon TL’ye Arsa Alıyor

MERCN: Mercan 17 Milyon TL’ye Arsa Alıyor

21 Eylül 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

MERCN: Mercan 17 milyon TL’ye arsa alıyor… Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 17 Eylül 2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; 17 milyon TL + KDV bedelle Kocaeli ili Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Köy yeri Mevkii 146 Ada 1 Parsel’de kayıtlı 9.411,47 m2lik alana sahip, Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait arsanın alınacağı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca YEOTK ABD Hükümeti ödemeli 11 milyon dolarlık iş aldı haberi için de buraya göz atılabilir.

MERCN: Mercan 17 Milyon TL’ye Arsa Alıyor

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirket Yönetim Kurulumuzun 17.09.2021 tarihli 2021/20 numaralı karar tarihiyle Kocaeli ili Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Köy yeri Mevkii 146 Ada 1 Parsel’de kayıtlı 9.411,47 m2lik alana sahip, Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait arsayı 17.000.000 TL + KDV bedeli üzerinden satınalınmasına ve satınalma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. ”

Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kocaeli ili Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Köy yeri Mevkii 146 Ada 1 Parsel, 9.411,47 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.09.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır.
Toplam Alım Bedeli
17.000.000
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,70
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
26,79
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,74
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
38,51
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
5,21
Alım Koşulları
Satınalma Bedeli Peşin olarak ödenmiştir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.09.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Depo yatırımı yapmak amacıyla alınmıştır./Olumlu
Karşı Taraf
ORTADOĞU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964618