Martı Pay Satışı Açıklaması MARTI ve MRGYO

Martı Pay Satışı Açıklaması MARTI ve MRGYO

4 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından; 31.544.907,272 TL nominal değerli C grubu Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) paylarının, önümüzdeki dönemde şirket olası finansman sağlama amaçlarına teminat olarak konu edilebilmesi için; borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formu onayı için yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.01.2021 tarih ve 5/110 sayılı toplantısında onaylandığı açıklandı. MARTI ve MRGYO hisselerini ilgilendiren işleme dair detaylar haberimiz devamında yer almaktadır. Borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

Martı Pay Satışı Açıklaması MARTI ve MRGYO

Martı Otel İşletmeleri Anonim Şirketi açıklaması aşağıda yer almaktadır. Ayrıca onaylı pay satış bilgi formu da ( 7 sayfadan ibaret olup ) ekran görüntüleri halinde haberimiz devamına eklenmiştir. Açıklama sonunda yer alan bahse konu “onaylı pay satış bilgi formu”nu açıklamanın akabinde inceleyebilirsiniz.

“ Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27. maddesi gereği, sermayenin %10’unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan sahip olduğumuz 31.544.907,272 TL nominal değerli C grubu Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) paylarının, önümüzdeki dönemde şirketimizin olası finansman sağlama amaçlarına teminat olarak konu edilebilmesi için, Şirketimizce borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formu onayı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.01.2021 tarih ve 5/110 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylı Pay Satış Bilgi Formu ekte yer almaktadır. ”

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907511