MAKTK: Makina Takım Temettü Dağıtmama Kararı Aldı

MAKTK: Makina Takım Temettü Dağıtmama Kararı Aldı

18 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

MAKTK: Makina Takım temettü dağıtmama kararı aldı! Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; elde edilen dönem karı ile ilgili olarak paydaşlara kar payı ödemesi yapılmamasına ve elde edilen karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine karar verildiği belirtildi. Haberimiz devamında firma tarafından yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Makina Takım gelir tablosu haberi için de buraya göz atılabilir.

MAKTK: Makina Takım Temettü Dağıtmama Kararı Aldı

Makina Takım Endüstrisi Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verilmiştir. ”

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
17.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

” Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ”


Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918878