Mahkumlar İçin Cezaevi İmkanları Nelerdir?

Mahkumlar İçin Cezaevi İmkanları Nelerdir?

11 Eylül 2018 0 Yazar: Emine Zaman

Cezaevine giren kişilerin burada geçirecekleri süre boyunca hangi imkanlara sahip olabildikleri ile ilgili bilgi sahibi olabilecekleri bir yazı kaleme aldık. Cezaevlerinde kısıtlı da olsa mahkumlar için bazı imkanlar mevcuttur. Peki Mahkumlar için cezaevindeki imkanlar nelerdir göz atalım…

Yazı içeriğinde şu soruların cevaplarını bulabilirsiniz: Cezaevinde Gazete Var Mı? Cezaevine Gazete Gelir Mi? Cezaevinden Mektup Yazılabilir Mi? Cezaevindeki Kişi Mektup Yazabilir Mi? Cezaevindeki Mahkuma Mektup Yazılabilir Mi? Cezaevine Mektup Ne Zaman Ulaşır? Cezaevinden Yazılan Mektuplar İncelenir Mi? Cezaevine Yazılan Mektupları Cezaevi Yönetimi Okur Mu? Cezaevlerinde Televizyon Bulunur Mu? Cezaevlerinde Buzdolabı Bulunur Mu? Cezaevlerinde Ocak ya da Semaver Bulunur Mu? Cezaevindeki Mahkuma Dışarıdan Kitap Gönderilebilir Mi? Cezaevlerinde Kütüphane Bulunur Mu? Cezaevinde Doktor Bulunur Mu? Cezaevinde Psikolog Bulunur Mu? Cezaevinde Telefon Bulunur Mu? Cezaevinde Cep Telefonu Bulunur Mu? Cezaevlerinde Kapalı Görüş Nasıl Olur? Cezaevlerinde Açık Görüş Nasıl Olur? Cezaevlerine Yiyecek İçecek Götürülebilir Mi? Mahkuma Yiyecek İçecek Verilebilir Mi?

Cezaevinde Gazete Var Mı? Cezaevine Gazete Gelir Mi?

Cezaevlerinde mahkumlar gazete okuyabilmektedir. Cezaevi yönetiminin izin verdiği gazeteler, mahkumlar tarafından ayda 1 kez olmak üzere kantin fişine yazılarak hesaplarından ücretlerinin tahsil edilmesi istenilir ve takip eden 1 ay süresince; mahkum tarafından talep edilen gazete günlük olarak kendisine verilir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi; gazetenin ücreti aylık olarak 1 defada ve mahkumun kendi hesabından tahsil edilir. Gazete dağıtımı her gün genellikle öğlene kadar yapılır.

Cezaevinden Mektup Yazılabilir Mi? Cezaevindeki Kişi Mektup Yazabilir Mi?

Cezaevindeki kişi mektup yazabilir. Cezaevindeki mahkumun mektup yazması ve gönderebilmesi için gereken malzemeler cezaevi kantininde satılmaktadır. Mektup kağıdı, mektup zarfı, mektup pulu ve kalem cezaevi kantininden temin edilebilmektedir. Bu şekilde mahkum tarafından kaleme alınan mektup, her gün koğuşa gelen ve mektup işleri ile ilgilenen memur tarafından alınır ve incelemesi yapılır ve içerisinde sakıncalı bir ibare yoksa postaya verilir.

Cezaevinden kaleme aldığı mektubun daha hızlı şekilde adresine ulaşmasını isteyen kişi, mektup pulu yerine “APS” de kullanabilir. Bunun için mektup üzerine APS yazar ve bir kantin fişi doldurarak ilgili mektup için gereken hızlı gönderim ücretinin hesabından tahsil edilmesini ister.

Cezaevindeki Mahkuma Mektup Yazılabilir Mi? Cezaevine Mektup Ne Zaman Ulaşır?

Cezaevindeki mahkuma mektup yazılabilir. Bunun için mahkumun bulunduğu koğuş, kısım ve bölük bilinmeli, mektubun üzerine cezaevi isminden sonra yazılmalıdır. Cezaevindeki mahkuma gönderilen mektupların ulaşım süresi, dışarıda yazılan ve bir adrese gönderilen mektupların teslim süresinden farksızdır. Bu süre; PTT’nin yoğunluğu ile orantılı olarak takribi 1 haftadır denilebilir.

Cezaevinden Yazılan Mektuplar İncelenir Mi? Cezaevine Yazılan Mektupları Cezaevi Yönetimi Okur Mu?

Cezaevlerinde mektup ile ilgili bütün işleri takip eden bir birim vardır. Cezaevindeki mektup gidiş gelişini inceleyen birime “Cezaevi Mektup İnceleme Komisyonu” denilmektedir. Bu komisyondaki memurlar; mahkumların yazdığı ve mahkuma dışarıdan gelen mektupları da inceler ve dağıtımını yapar.

Cezaevlerinden yazılan ve cezaevine dışarıdan mektup yazan kişilerin mektupları cezaevi mektup inceleme komisyonunda bulunan memurlarca okunmaktadır. Bu mektuplarda “okunmuştur” yahut “incelenmiştir” gibi damgalar yer alır. Cezaevinden yazılan, ya da cezaevine yazılan mektuplarda suç unsuru bulunması durumunda savcılıklara suç duyurusunda bulunulabilmektedir.

Cezaevlerinde Televizyon Bulunur Mu?

Cezaevlerinde televizyon bulunur. Ancak herkesin şahsına ait bir televizyon bulunmadığından televizyon izlemek sıkıntılıdır. Bazı koğuşlarda 10 kişiye 1 televizyon düşerken, bu sayı kısmın ya da koğuşun mevcudiyetine göre çok yukarılara da çıkabilmektedir. Bununla birlikte mahkumların ücreti mukabilinde cezaevi kantininden televizyon satın almaları mümkündür.

Cezaevlerinde Buzdolabı Bulunur Mu?

Cezaevlerinde buzdolabı bulunur. Ortak kullanım amacı ile bulunan buzdolabının genellikle her rafı birkaç mahkum tarafından paylaşılarak kullanılır. Bu sayede bozulabilecek eşyaların buzdolabında muhafazası sağlanır.

Cezaevlerinde Ocak ya da Semaver Bulunur Mu?

Cezaevlerinde ocak bulunmaz. Ancak çay demlenebilmesi ve su ısıtılabilmesi için cezaevlerinde semaver bulunmaktadır. Cezaevlerinde genellikle 8-10 kişiye bir semaver düşmektedir. Semaver de cezaevi kantininden ücreti mukabilinde satın alınabilmektedir.

Cezaevindeki Mahkuma Dışarıdan Kitap Gönderilebilir Mi? Cezaevlerinde Kütüphane Bulunur Mu?

Cezaevlerine dışarıdan kitap gönderilebilir. Kargo yolu ile cezaevindeki mahkuma gönderilen kitaplar cezaevi yönetimince incelendikten sonra ilgili mahkuma teslim edilmektedir. Ayrıca cezaevlerinde kütüphane de bulunmaktadır. Bu kütüphanelerden isteyen mahkumlar dilekçe yazarak kitap temin edebilmekte ve bu kitapları okuduktan sonra cezaevi kütüphanesine iade edebilmektedirler.

Cezaevinde Doktor Bulunur Mu?

Cezaevinde doktor bulunur. Cezaevlerinde revir yer almaktadır. Cezaevinde basit tıbbi müdahaleler yapılmaktadır. Herhangi bir rahatsızlığından dolayı doktora muayene olmak isteyen mahkum cezaevi yönetimine bir dilekçe ile durumu anlatabilir. Cezaevi doktorunun gerekli görmesi durumunda hasta mahkum, hastaneye sevk edilir.

Cezaevinde Psikolog Bulunur Mu?

Cezaevlerinde psikolog ya da sosyolog bulunmaktadır. Mahkumların durumları incelenerek psikolojik ve sosyolojik destek verilmektedir. Psikolog ile görüşmek isteyen mahkum da bu talebini cezaevi yönetimine bir dilekçe ile iletebilir.

Cezaevinde Telefon Bulunur Mu? Cezaevinde Cep Telefonu Bulunur Mu?

Cezaevinde mahkumların kullanımına uygun olan sadece ankesörlü telefonlar bulunur. Cezaevlerinde cep telefonu kesinlikle yasaktır ve bulunmaz. Mahkumların haftada 1 kez olmak üzere (kapalı cezaevleri için geçerli) telefon etme hakkı bulunmaktadır. Bu durum açık ceza infaz kurumlarında ankesörlü telefonların serbest kullanıma açık olması ile daha rahat bir konumdadır.

Cezaevlerinde Kapalı Görüş Nasıl Olur?

Cezaevlerinde kapalı görüş haftada 1 kez olmak üzere gerçekleştirilmektedir. Kapalı görüş, cam bölmeyle ayrılan bir alanda; ziyaretçi ve mahkumun karşılıklı bir birlerini görebilecekleri şekilde dış hata kapalı telefonlardan iletişim kurularak yapılmaktadır. Kapalı görüş ne kadar sürer sorusuna cevap olarak ise takribi 20 dakika ile yarım saat arası şeklinde cevap verilebilir.

Cezaevlerinde Açık Görüş Nasıl Olur?

Cezaevlerinde açık görüş ayda 1 kez şeklinde gerçekleştirilmektedir. Açık görüşte takribi yarım saat mahkumlar ve yakınları arada herhangi bir engel olmaksızın görüşebilmektedirler. Cezaevlerinde açık görüş sırasında yiyecek ve içecek tüketilebilmektedir. Ancak bu yiyecek ve içecekler cezaevlerine dışarıdan getirilememektedir. Mahkumlar cezaevi kantininden temin ettikleri gıdaları açık görüş salonuna götürerek ziyaretçileri ile birlikte tüketebilmektedirler.

Cezaevlerine Yiyecek İçecek Götürülebilir Mi? Mahkuma Yiyecek İçecek Verilebilir Mi?

Cezaevlerine yiyecek ve içecek götürülemez. Cezaevlerine dışarıdan gıda malzemesi sokulması yasaktır. Mahkuma yiyecek ve içecek ikram edilemez.