LUKSK: Lüks Kadife Gelir Tablosu Kar Yazdı

LUKSK: Lüks Kadife Gelir Tablosu Kar Yazdı

1 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

LUKSK: Lüks Kadife gelir tablosu kar yazdı! Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 4.755.944,29 TL gelir kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

LUKSK: Lüks Kadife Gelir Tablosu Kar Yazdı

Lüks Kadife’nin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

luksk-luks-kadife-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-temettu-ne-kadar-zaman-kar-payi

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
220 Cari Dönem
31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU 1.01.2020
31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 87.989.364,18
1-Yurt İçi Satışlar 61.202.132,25
2-Yurt Dışı Satışlar 26.787.231,93
3-Diğer Gelirler 0,00
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 1.417.623,44
1-Satıştan İadeler ( – ) 479.143,45
2-Satıştan İskontalar ( – ) 528.801,73
3-Diğer İndirimler ( – ) 409.678,26
C-NET SATIŞLAR 86.571.740,74
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 53.491.248,44
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( – ) 53.422.797,62
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – ) 68.450,82
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( – ) 0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti ( – ) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 33.080.492,30
E-FAALİYET GİDERLERİ 12.611.924,35
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – ) 0,00
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 5.030.074,39
3-Genel Yönetim Giderleri ( – ) 7.581.849,96
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 20.468.567,95
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 22.432.724,14
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 8.355,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 4.312.600,08
3-Faiz Gelirleri 250.781,88
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 44.006,38
6-Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7-Kambiyo Karları 15.989.198,25
8-Reeskont Faiz Gelirleri 1.093.690,34
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 734.092,21
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 8.914.582,59
1-Komisyon Giderleri ( – ) 0,00
2-Karşılık Giderleri ( – ) 0,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( – ) 0,00
4-Kambiyo Zararları ( – ) 7.188.217,06
5-Reeskont Faiz Giderleri ( – ) 1.563.837,11
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları ( – ) 0,00
7-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( – ) 162.528,42
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) 29.447.376,81
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 29.447.376,81
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 4.539.332,68
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 1.903.184,69
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 171.630,38
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.731.554,31
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 1.686.573,08
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – ) 1.003.127,66
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – ) 43.838,30
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) 639.607,12
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 4.755.944,29
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 4.755.944,29


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910440