LOGO: Logo Yazılım Bedelsiz Sermaye Artışına Gidiyor

LOGO: Logo Yazılım Bedelsiz Sermaye Artışına Gidiyor

24 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

LOGO: Logo Yazılım bedelsiz sermaye artışına gidiyor… Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun şirket ödenmiş / çıkarılmış sermayesini 75 milyon Türk Lirası artırma kararı aldığı belirtildi. Şirketin hali hazırda ödenmiş sermayesi 25 milyon Türk Lirası düzeyinde bulunuyor. Yapılacak artış ile birlikte firmanın ödenmiş sermayesi 100 milyon Türk Lirası’na ulaşacak. Logo Yazılım’ın kayıtlı sermaye tavanı ise 125 milyon Türk Lirası olarak kayıtlarda yer alıyor. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Logo Yazılım sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

LOGO: Logo Yazılım Bedelsiz Sermaye Artışına Gidiyor

Logo Yazılım’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulumuzun 21.04.2021 tarihli kararıyla katılanların oybirliğiyle,

Yönetim Kurulumuzun 20/04/2021 2021 tarih ve 2021/16 Sayılı kararı ile Şirketimiz çıkartılmış sermayesinin, 75.000.000-TL’lik artış ile 100.000.000-TL’ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde; Genel Kurul’un ve Yönetim Kurulumuzun kararlarına uygun olarak 75.000.000-TL 20/04/2021 tarihinde sermaye hesabına aktarılmış olup (ilgili hesaptan sermaye hesabına yapılan 75.000.000-TL’lik aktarım sonrasında Şirket sermayesinin kayıtlarda 100.000.000-TL olduğu 20/04/2021 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile de tespit edilmiştir) böylelikle Sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle;

  1. Sermaye artırımına ilişkin şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin Ek’te yer alan “Esas Sözleşme Tadil Tasarısı”ndaki şekliyle tadil edilmesine,
  2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına,
  3. Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına,
  4. İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca sermayeyi gösterir esas sözleşmenin 6. maddesinin Ticaret Siciline tescili ve ila için gerekli işlemlerin yapılmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,
  5. Söz konusu tüm işlemlerin Yönetim Kurulumuzun 20/04/2021 tarih ve 2021/16 sayılı kararıyla yetkilendirilen Mehmet Buğra Koyuncu ve Gülnur Anlaş tarafından gerçekleştirilmesine

Karar verilmiştir. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930245