LKMNH: Lokman Hekim Temettü Dağıtımı 2021 Yılında Hem Nakit Hem Pay Biçiminde

LKMNH: Lokman Hekim Temettü Dağıtımı 2021 Yılında Hem Nakit Hem Pay Biçiminde

28 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

LKMNH: Lokman Hekim temettü dağıtımı 2021 yılında hem nakit hem pay biçiminde yapılacak! Şirketin açıklamasında; 2020 yılında elde edilen net kar üzerinden yapılacak kar payı dağıtımına ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre nakit dağıtılacak kar payı Eylül ve Kasım aylarında 2 taksitte ödenecek. Haberimiz devamında firmanın açıklaması detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa hizmet sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

LKMNH: Lokman Hekim Temettü Dağıtımı 2021 Yılında Hem Nakit Hem Pay Biçiminde

Lokman Hekim’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre konsolide dönem net karı 29.789.179-TL olup Ana ortaklığımıza ait Dönem Net Karı 24.250.988-TL dir.

Esas sözleşmemiz, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; 784.203,02-TL hesaplanan Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten ve 4.206.357-TL tutarındaki Yıl İçinde Yapılan Bağışlar eklendikten sonra 25.758.950,74-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına ulaşılmaktadır.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine(Yasal Kayıt) göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.899.857,41-TL dir.

2020 yılı Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 14.899.857,41 -TL’nin brüt 8.000.000-TL kısmının nakit kar payı olarak dağıtılmasına, 2020 karından kalan 6.219.857,41-TL ve olağanüstü yedeklerden 5.780.142,59-TL olmak üzere şirket çıkarılmış sermayesinin %50 oranına tekabül eden toplam 12.000.000 TL’lik kar payının ise bedelsiz pay olarak dağıtılmasına, 784.203,02-TL genel kanuni yedek akçe, 680.000-TL ikinci kar payı üzerinden yedek akçe ayrılmasına,

Nakit dağıtılacak kar payının iki eşit taksitte 20.09.2021 ve 22.11.2021 tarihlerinde ödenmesi ve bedelsiz pay dağıtımı hususlarının 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Kar dağıtım teklifi Genel Kurulca onaylanmıştır. “

Karar Tarihi
03.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
27.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921288